ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้...เช็คราคาทองคำ

ราคาทองย้อนหลัง กรกฎาคม 2564

เดือน ปี
-100 | ราคาทองคำ 31 ก.ค 2564
+100 | ราคาทองคำ 30 ก.ค 2564
+250 | ราคาทองคำ 29 ก.ค 2564
ไม่ปรับ | ราคาทองคำ 28 ก.ค 2564
-150 | ราคาทองคำ 27 ก.ค 2564
+100 | ราคาทองคำ 26 ก.ค 2564
ไม่ปรับ | ราคาทองคำ 24 ก.ค 2564
+150 | ราคาทองคำ 23 ก.ค 2564
-150 | ราคาทองคำ 22 ก.ค 2564
-100 | ราคาทองคำ 21 ก.ค 2564
+150 | ราคาทองคำ 20 ก.ค 2564
-100 | ราคาทองคำ 19 ก.ค 2564
-100 | ราคาทองคำ 17 ก.ค 2564
ไม่ปรับ | ราคาทองคำ 16 ก.ค 2564
+250 | ราคาทองคำ 15 ก.ค 2564
+100 | ราคาทองคำ 14 ก.ค 2564
+50 | ราคาทองคำ 13 ก.ค 2564
+50 | ราคาทองคำ 12 ก.ค 2564
ไม่ปรับ | ราคาทองคำ 10 ก.ค 2564
ไม่ปรับ | ราคาทองคำ 9 ก.ค 2564
+250 | ราคาทองคำ 8 ก.ค 2564
+50 | ราคาทองคำ 7 ก.ค 2564
+250 | ราคาทองคำ 6 ก.ค 2564
+100 | ราคาทองคำ 5 ก.ค 2564
ไม่ปรับ | ราคาทองคำ 3 ก.ค 2564
+250 | ราคาทองคำ 2 ก.ค 2564
+200 | ราคาทองคำ 1 ก.ค 2564
1600
ปรับ +/- ทองคำแท่ง
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองคำแท่ง
96.5%
ขายบาทละ
ทองรูปพรรณ
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองรูปพรรณ
96.5%
ขายบาทละ
เวลา
ราคาทองคำ 31 ก.ค 2564
-100 28,200.00 28,300.00 27,697.32 28,800.00 09:26:01
ราคาทองคำ 30 ก.ค 2564
+100 28,300.00 28,400.00 27,788.28 28,900.00 09:26:15
ราคาทองคำ 29 ก.ค 2564
+200 28,150.00 28,250.00 27,636.68 28,750.00 09:27:55
-50 28,100.00 28,200.00 27,591.20 28,700.00 10:44:36
+50 28,150.00 28,250.00 27,636.68 28,750.00 12:20:59
+50 28,200.00 28,300.00 27,697.32 28,800.00 16:41:49
ราคาทองคำ 28 ก.ค 2564
ไม่ปรับ 27,950.00 28,050.00 27,439.60 28,550.00 09:22:09
+50 28,000.00 28,100.00 27,500.24 28,600.00 09:41:54
-50 27,950.00 28,050.00 27,439.60 28,550.00 15:49:54
ราคาทองคำ 27 ก.ค 2564
-200 27,900.00 28,000.00 27,394.12 28,500.00 09:24:54
+50 27,950.00 28,050.00 27,439.60 28,550.00 10:41:21
-50 27,900.00 28,000.00 27,394.12 28,500.00 12:48:18
+50 27,950.00 28,050.00 27,439.60 28,550.00 14:28:18
ราคาทองคำ 26 ก.ค 2564
+50 28,050.00 28,150.00 27,545.72 28,650.00 09:24:22
+50 28,100.00 28,200.00 27,591.20 28,700.00 14:39:20
ราคาทองคำ 24 ก.ค 2564
ไม่ปรับ 28,000.00 28,100.00 27,500.24 28,600.00 09:24:23
ราคาทองคำ 23 ก.ค 2564
+150 28,000.00 28,100.00 27,500.24 28,600.00 09:21:53
-50 27,950.00 28,050.00 27,439.60 28,550.00 13:02:43
+50 28,000.00 28,100.00 27,500.24 28,600.00 13:19:14
+50 28,050.00 28,150.00 27,545.72 28,650.00 14:52:29
-50 28,000.00 28,100.00 27,500.24 28,600.00 15:27:35
ราคาทองคำ 22 ก.ค 2564
-100 27,900.00 28,000.00 27,394.12 28,500.00 09:29:15
-50 27,850.00 27,950.00 27,348.64 28,450.00 15:15:36
ราคาทองคำ 21 ก.ค 2564
-100 28,000.00 28,100.00 27,500.24 28,600.00 09:33:24
+50 28,050.00 28,150.00 27,545.72 28,650.00 09:55:15
+50 28,100.00 28,200.00 27,591.20 28,700.00 13:40:37
-50 28,050.00 28,150.00 27,545.72 28,650.00 14:03:37
-50 28,000.00 28,100.00 27,500.24 28,600.00 15:17:16
ราคาทองคำ 20 ก.ค 2564
+150 28,100.00 28,200.00 27,591.20 28,700.00 09:28:28
ราคาทองคำ 19 ก.ค 2564
+50 28,100.00 28,200.00 27,591.20 28,700.00 09:27:15
-50 28,050.00 28,150.00 27,545.72 28,650.00 13:07:55
-50 28,000.00 28,100.00 27,500.24 28,600.00 13:29:34
-50 27,950.00 28,050.00 27,439.60 28,550.00 16:18:47
ราคาทองคำ 17 ก.ค 2564
-100 28,050.00 28,150.00 27,545.72 28,650.00 09:18:50
ราคาทองคำ 16 ก.ค 2564
+50 28,200.00 28,300.00 27,697.32 28,800.00 09:23:03
-50 28,150.00 28,250.00 27,636.68 28,750.00 14:20:08
ราคาทองคำ 15 ก.ค 2564
+200 28,100.00 28,200.00 27,591.20 28,700.00 09:30:08
+50 28,150.00 28,250.00 27,636.68 28,750.00 13:58:37
ราคาทองคำ 14 ก.ค 2564
+50 27,850.00 27,950.00 27,348.64 28,450.00 09:29:47
+50 27,900.00 28,000.00 27,394.12 28,500.00 10:20:02
ราคาทองคำ 13 ก.ค 2564
+100 27,850.00 27,950.00 27,348.64 28,450.00 09:29:39
-50 27,800.00 27,900.00 27,303.16 28,400.00 11:00:06
-50 27,750.00 27,850.00 27,257.68 28,350.00 15:10:05
+50 27,800.00 27,900.00 27,303.16 28,400.00 15:50:05
ราคาทองคำ 12 ก.ค 2564
+100 27,800.00 27,900.00 27,303.16 28,400.00 09:25:22
-50 27,750.00 27,850.00 27,257.68 28,350.00 10:18:02
-50 27,700.00 27,800.00 27,197.04 28,300.00 12:43:58
+50 27,750.00 27,850.00 27,257.68 28,350.00 16:30:46
ราคาทองคำ 10 ก.ค 2564
ไม่ปรับ 27,700.00 27,800.00 27,197.04 28,300.00 09:12:07
ราคาทองคำ 9 ก.ค 2564
+100 27,800.00 27,900.00 27,303.16 28,400.00 09:24:39
-50 27,750.00 27,850.00 27,257.68 28,350.00 13:01:00
-50 27,700.00 27,800.00 27,197.04 28,300.00 15:17:30
-50 27,650.00 27,750.00 27,151.56 28,250.00 15:29:30
+50 27,700.00 27,800.00 27,197.04 28,300.00 16:17:06
ราคาทองคำ 8 ก.ค 2564
+50 27,500.00 27,600.00 26,999.96 28,100.00 09:24:22
+50 27,550.00 27,650.00 27,060.60 28,150.00 14:20:51
+50 27,600.00 27,700.00 27,106.08 28,200.00 14:30:45
+50 27,650.00 27,750.00 27,151.56 28,250.00 14:58:47
+50 27,700.00 27,800.00 27,197.04 28,300.00 15:32:01
ราคาทองคำ 7 ก.ค 2564
+50 27,450.00 27,550.00 26,954.48 28,050.00 09:23:00
-50 27,400.00 27,500.00 26,909.00 28,000.00 09:42:30
+50 27,450.00 27,550.00 26,954.48 28,050.00 14:13:34
ราคาทองคำ 6 ก.ค 2564
+100 27,250.00 27,350.00 26,757.40 27,850.00 09:26:29
-50 27,200.00 27,300.00 26,711.92 27,800.00 09:48:03
+50 27,250.00 27,350.00 26,757.40 27,850.00 11:23:36
+50 27,300.00 27,400.00 26,802.88 27,900.00 12:38:36
+50 27,350.00 27,450.00 26,863.52 27,950.00 14:46:39
+50 27,400.00 27,500.00 26,909.00 28,000.00 16:31:34
ราคาทองคำ 5 ก.ค 2564
+50 27,100.00 27,200.00 26,605.80 27,700.00 09:22:27
+50 27,150.00 27,250.00 26,666.44 27,750.00 11:13:35
-50 27,100.00 27,200.00 26,605.80 27,700.00 13:19:11
+50 27,150.00 27,250.00 26,666.44 27,750.00 13:59:11
ราคาทองคำ 3 ก.ค 2564
ไม่ปรับ 27,050.00 27,150.00 26,560.32 27,650.00 09:32:17
ราคาทองคำ 2 ก.ค 2564
+150 26,950.00 27,050.00 26,469.36 27,550.00 09:28:07
+50 27,000.00 27,100.00 26,514.84 27,600.00 14:09:56
+50 27,050.00 27,150.00 26,560.32 27,650.00 15:26:56
ราคาทองคำ 1 ก.ค 2564
+150 26,750.00 26,850.00 26,272.28 27,350.00 09:24:10
+50 26,800.00 26,900.00 26,317.76 27,400.00 11:08:51

Notice: Undefined offset: 0 in /home/postfre2/domains/plazagold.com/public_html/wp-content/themes/wpdsign_plazagold.com/footer.php on line 8

Notice: Trying to get property of non-object in /home/postfre2/domains/plazagold.com/public_html/wp-content/themes/wpdsign_plazagold.com/footer.php on line 8
footer_gold
PLAZAGOLD

พลาซ่าโกลด์ เว็บราคาทอง ราคาทองคําวันนี้ ทองคําแท่ง ทองรูปพรรณ | ราคาทองย้อนหลัง | แหวนทอง Gold Price |

Follow us

Copyright ©2556-2559 PLAZAGOLD.com All rights reserved PLAZAGOLD ™