ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้...เช็คราคาทองคำ

ราคาทองย้อนหลัง ธันวาคม 2564

เดือน ปี
+200 | ราคาทองคำ 31 ธ.ค 2564
-200 | ราคาทองคำ 30 ธ.ค 2564
-150 | ราคาทองคำ 29 ธ.ค 2564
+50 | ราคาทองคำ 28 ธ.ค 2564
+50 | ราคาทองคำ 27 ธ.ค 2564
ไม่ปรับ | ราคาทองคำ 25 ธ.ค 2564
ไม่ปรับ | ราคาทองคำ 24 ธ.ค 2564
+100 | ราคาทองคำ 23 ธ.ค 2564
-50 | ราคาทองคำ 22 ธ.ค 2564
+50 | ราคาทองคำ 21 ธ.ค 2564
+150 | ราคาทองคำ 20 ธ.ค 2564
-50 | ราคาทองคำ 18 ธ.ค 2564
+200 | ราคาทองคำ 17 ธ.ค 2564
+250 | ราคาทองคำ 16 ธ.ค 2564
-200 | ราคาทองคำ 15 ธ.ค 2564
-50 | ราคาทองคำ 14 ธ.ค 2564
-100 | ราคาทองคำ 13 ธ.ค 2564
+150 | ราคาทองคำ 11 ธ.ค 2564
-50 | ราคาทองคำ 10 ธ.ค 2564
-100 | ราคาทองคำ 9 ธ.ค 2564
-50 | ราคาทองคำ 8 ธ.ค 2564
-150 | ราคาทองคำ 7 ธ.ค 2564
+50 | ราคาทองคำ 6 ธ.ค 2564
+150 | ราคาทองคำ 4 ธ.ค 2564
-50 | ราคาทองคำ 3 ธ.ค 2564
ไม่ปรับ | ราคาทองคำ 2 ธ.ค 2564
-200 | ราคาทองคำ 1 ธ.ค 2564

Notice: Undefined offset: 0 in /home/postfre2/domains/plazagold.com/public_html/backoffice/function/function.php on line 43
+1400 | ราคาทองคำ 0 543
1400
ปรับ +/- ทองคำแท่ง
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองคำแท่ง
96.5%
ขายบาทละ
ทองรูปพรรณ
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองรูปพรรณ
96.5%
ขายบาทละ
เวลา
ราคาทองคำ 31 ธ.ค 2564
+200 28,550.00 28,650.00 28,030.84 29,150.00 09:26:08
ราคาทองคำ 30 ธ.ค 2564
-150 28,400.00 28,500.00 27,894.40 29,000.00 09:25:51
+50 28,450.00 28,550.00 27,939.88 29,050.00 09:44:35
-50 28,400.00 28,500.00 27,894.40 29,000.00 11:26:43
-50 28,350.00 28,450.00 27,833.76 28,950.00 13:19:53
ราคาทองคำ 29 ธ.ค 2564
-100 28,600.00 28,700.00 28,091.48 29,200.00 09:24:59
-50 28,550.00 28,650.00 28,030.84 29,150.00 15:14:52
ราคาทองคำ 28 ธ.ค 2564
ไม่ปรับ 28,650.00 28,750.00 28,136.96 29,250.00 09:25:55
+50 28,700.00 28,800.00 28,182.44 29,300.00 12:24:35
ราคาทองคำ 27 ธ.ค 2564
ไม่ปรับ 28,600.00 28,700.00 28,091.48 29,200.00 09:26:47
+50 28,650.00 28,750.00 28,136.96 29,250.00 10:48:26
ราคาทองคำ 25 ธ.ค 2564
ไม่ปรับ 28,600.00 28,700.00 28,091.48 29,200.00 09:37:12
ราคาทองคำ 24 ธ.ค 2564
ไม่ปรับ 28,600.00 28,700.00 28,091.48 29,200.00 09:29:37
ราคาทองคำ 23 ธ.ค 2564
+100 28,600.00 28,700.00 28,091.48 29,200.00 09:27:06
+50 28,650.00 28,750.00 28,136.96 29,250.00 14:05:21
-50 28,600.00 28,700.00 28,091.48 29,200.00 15:14:58
ราคาทองคำ 22 ธ.ค 2564
-50 28,500.00 28,600.00 27,985.36 29,100.00 09:28:55
ราคาทองคำ 21 ธ.ค 2564
ไม่ปรับ 28,500.00 28,600.00 27,985.36 29,100.00 09:25:16
-50 28,450.00 28,550.00 27,939.88 29,050.00 12:10:41
+50 28,500.00 28,600.00 27,985.36 29,100.00 12:50:41
+50 28,550.00 28,650.00 28,030.84 29,150.00 15:25:56
ราคาทองคำ 20 ธ.ค 2564
+100 28,450.00 28,550.00 27,939.88 29,050.00 09:26:11
+50 28,500.00 28,600.00 27,985.36 29,100.00 10:04:59
-50 28,450.00 28,550.00 27,939.88 29,050.00 11:00:04
+50 28,500.00 28,600.00 27,985.36 29,100.00 12:53:20
-50 28,450.00 28,550.00 27,939.88 29,050.00 14:06:48
+50 28,500.00 28,600.00 27,985.36 29,100.00 15:52:30
ราคาทองคำ 18 ธ.ค 2564
-50 28,350.00 28,450.00 27,833.76 28,950.00 09:18:31
ราคาทองคำ 17 ธ.ค 2564
+150 28,350.00 28,450.00 27,833.76 28,950.00 09:25:27
+50 28,400.00 28,500.00 27,894.40 29,000.00 11:02:32
+50 28,450.00 28,550.00 27,939.88 29,050.00 15:00:45
-50 28,400.00 28,500.00 27,894.40 29,000.00 15:13:42
+50 28,450.00 28,550.00 27,939.88 29,050.00 16:18:49
-50 28,400.00 28,500.00 27,894.40 29,000.00 16:57:31
ราคาทองคำ 16 ธ.ค 2564
+150 28,100.00 28,200.00 27,591.20 28,700.00 09:25:59
+50 28,150.00 28,250.00 27,636.68 28,750.00 12:32:39
+50 28,200.00 28,300.00 27,697.32 28,800.00 14:41:47
ราคาทองคำ 15 ธ.ค 2564
-150 28,000.00 28,100.00 27,500.24 28,600.00 09:27:24
-50 27,950.00 28,050.00 27,439.60 28,550.00 10:13:01
ราคาทองคำ 14 ธ.ค 2564
ไม่ปรับ 28,200.00 28,300.00 27,697.32 28,800.00 09:23:41
-50 28,150.00 28,250.00 27,636.68 28,750.00 15:06:05
ราคาทองคำ 13 ธ.ค 2564
-50 28,250.00 28,350.00 27,742.80 28,850.00 09:26:09
-50 28,200.00 28,300.00 27,697.32 28,800.00 10:35:28
ราคาทองคำ 11 ธ.ค 2564
+150 28,300.00 28,400.00 27,788.28 28,900.00 09:19:50
ราคาทองคำ 10 ธ.ค 2564
ไม่ปรับ 28,200.00 28,300.00 27,697.32 28,800.00 09:23:59
-50 28,150.00 28,250.00 27,636.68 28,750.00 13:23:54
+50 28,200.00 28,300.00 27,697.32 28,800.00 14:06:54
-50 28,150.00 28,250.00 27,636.68 28,750.00 16:24:13
ราคาทองคำ 9 ธ.ค 2564
-150 28,150.00 28,250.00 27,636.68 28,750.00 09:27:29
+50 28,200.00 28,300.00 27,697.32 28,800.00 11:05:31
+50 28,250.00 28,350.00 27,742.80 28,850.00 14:29:19
-50 28,200.00 28,300.00 27,697.32 28,800.00 15:42:29
ราคาทองคำ 8 ธ.ค 2564
-50 28,300.00 28,400.00 27,788.28 28,900.00 09:23:18
+50 28,350.00 28,450.00 27,833.76 28,950.00 13:09:07
-50 28,300.00 28,400.00 27,788.28 28,900.00 14:18:22
+50 28,350.00 28,450.00 27,833.76 28,950.00 14:30:22
-50 28,300.00 28,400.00 27,788.28 28,900.00 16:01:40
ราคาทองคำ 7 ธ.ค 2564
ไม่ปรับ 28,500.00 28,600.00 27,985.36 29,100.00 09:27:48
-50 28,450.00 28,550.00 27,939.88 29,050.00 10:28:49
-50 28,400.00 28,500.00 27,894.40 29,000.00 11:20:38
-50 28,350.00 28,450.00 27,833.76 28,950.00 14:43:55
ราคาทองคำ 6 ธ.ค 2564
+50 28,500.00 28,600.00 27,985.36 29,100.00 09:24:00
+50 28,500.00 28,600.00 27,985.36 29,100.00 12:47:00
-50 28,450.00 28,550.00 27,939.88 29,050.00 11:45:00
+50 28,550.00 28,650.00 28,030.84 29,150.00 13:47:15
-50 28,500.00 28,600.00 27,985.36 29,100.00 14:49:15
ราคาทองคำ 4 ธ.ค 2564
+150 28,450.00 28,550.00 27,939.88 29,050.00 09:26:54
ราคาทองคำ 3 ธ.ค 2564
+50 28,400.00 28,500.00 27,894.40 29,000.00 09:25:59
-50 28,350.00 28,450.00 27,833.76 28,950.00 09:51:16
-50 28,300.00 28,400.00 27,788.28 28,900.00 14:23:04
ราคาทองคำ 2 ธ.ค 2564
+50 28,400.00 28,500.00 27,894.40 29,000.00 09:26:38
+50 28,450.00 28,550.00 27,939.88 29,050.00 09:52:53
-50 28,400.00 28,500.00 27,894.40 29,000.00 11:22:55
-50 28,350.00 28,450.00 27,833.76 28,950.00 15:31:04
ราคาทองคำ 1 ธ.ค 2564
-50 28,450.00 28,550.00 27,939.88 29,050.00 13:09:00
+150 28,500.00 28,600.00 27,985.36 29,100.00 13:02:00
-250 28,300.00 28,400.00 27,788.28 28,900.00 09:22:41
+50 28,350.00 28,450.00 27,833.76 28,950.00 11:46:42
-50 28,400.00 28,500.00 27,894.40 29,000.00 13:17:32
+50 28,450.00 28,550.00 27,939.88 29,050.00 13:47:32
-50 28,400.00 28,500.00 27,894.40 29,000.00 14:53:30
-50 28,350.00 28,450.00 27,833.76 28,950.00 15:55:35
ราคาทองคำ
Notice: Undefined offset: 0 in /home/postfre2/domains/plazagold.com/public_html/backoffice/function/function.php on line 43
0 543
ไม่ปรับ 11,500.00 11,600.00 11,339.68 12,000.00 09:30:00
+50 11,550.00 11,650.00 11,385.16 12,050.00 11:50:00
+200 11,750.00 11,850.00 11,582.24 12,250.00 09:30:00
+150 11,900.00 12,000.00 11,733.84 12,400.00 10:45:00
-100 11,800.00 11,900.00 11,627.72 12,300.00 11:15:00
+50 11,850.00 11,950.00 11,673.20 12,350.00 14:00:00
ไม่ปรับ 11,850.00 11,950.00 11,673.20 12,350.00 10:21:00
+300 12,150.00 12,250.00 11,976.40 12,650.00 09:30:00
-50 12,100.00 12,200.00 11,930.92 12,600.00 09:30:00
ไม่ปรับ 12,100.00 12,200.00 11,930.92 12,600.00 09:30:00
+200 12,300.00 12,400.00 12,128.00 12,800.00 09:30:00
+50 12,350.00 12,450.00 12,173.48 12,850.00 11:10:00
+50 12,400.00 12,500.00 12,218.96 12,900.00 14:00:00
+150 12,550.00 12,650.00 12,370.56 13,050.00 09:30:00
+50 12,600.00 12,700.00 12,416.04 13,100.00 11:10:00
+50 12,650.00 12,750.00 12,461.52 13,150.00 11:50:00
+200 12,850.00 12,950.00 12,658.60 13,350.00 09:30:00
-50 12,800.00 12,900.00 12,613.12 13,300.00 10:30:00
+50 12,850.00 12,950.00 12,658.60 13,350.00 09:30:00
+50 12,900.00 13,000.00 12,719.24 13,400.00 13:05:00

Notice: Undefined offset: 0 in /home/postfre2/domains/plazagold.com/public_html/wp-content/themes/wpdsign_plazagold.com/footer.php on line 8

Notice: Trying to get property of non-object in /home/postfre2/domains/plazagold.com/public_html/wp-content/themes/wpdsign_plazagold.com/footer.php on line 8
footer_gold
PLAZAGOLD

พลาซ่าโกลด์ เว็บราคาทอง ราคาทองคําวันนี้ ทองคําแท่ง ทองรูปพรรณ | ราคาทองย้อนหลัง | แหวนทอง Gold Price |

Follow us

Copyright ©2556-2559 PLAZAGOLD.com All rights reserved PLAZAGOLD ™