ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้...เช็คราคาทองคำ

ราคาทองย้อนหลัง พฤษภาคม 2564

เดือน ปี
+50 | ราคาทองคำ 31 พ.ค 2564
+100 | ราคาทองคำ 29 พ.ค 2564
-50 | ราคาทองคำ 28 พ.ค 2564
-100 | ราคาทองคำ 27 พ.ค 2564
+250 | ราคาทองคำ 26 พ.ค 2564
+50 | ราคาทองคำ 25 พ.ค 2564
-50 | ราคาทองคำ 24 พ.ค 2564
+50 | ราคาทองคำ 22 พ.ค 2564
+100 | ราคาทองคำ 21 พ.ค 2564
+50 | ราคาทองคำ 20 พ.ค 2564
-100 | ราคาทองคำ 19 พ.ค 2564
+250 | ราคาทองคำ 18 พ.ค 2564
+250 | ราคาทองคำ 17 พ.ค 2564
+200 | ราคาทองคำ 15 พ.ค 2564
+250 | ราคาทองคำ 14 พ.ค 2564
-100 | ราคาทองคำ 13 พ.ค 2564
ไม่ปรับ | ราคาทองคำ 12 พ.ค 2564
+50 | ราคาทองคำ 11 พ.ค 2564
+100 | ราคาทองคำ 10 พ.ค 2564
+50 | ราคาทองคำ 8 พ.ค 2564
+350 | ราคาทองคำ 7 พ.ค 2564
+300 | ราคาทองคำ 6 พ.ค 2564
-150 | ราคาทองคำ 5 พ.ค 2564
+100 | ราคาทองคำ 4 พ.ค 2564
+100 | ราคาทองคำ 3 พ.ค 2564
+50 | ราคาทองคำ 1 พ.ค 2564
2150
ปรับ +/- ทองคำแท่ง
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองคำแท่ง
96.5%
ขายบาทละ
ทองรูปพรรณ
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองรูปพรรณ
96.5%
ขายบาทละ
เวลา
ราคาทองคำ 31 พ.ค 2564
+100 28,100.00 28,200.00 27,591.20 28,700.00 09:30:37
-50 28,050.00 28,150.00 27,545.72 28,650.00 12:44:02
ราคาทองคำ 29 พ.ค 2564
+100 28,000.00 28,100.00 27,500.24 28,600.00 09:27:32
ราคาทองคำ 28 พ.ค 2564
ไม่ปรับ 27,950.00 28,050.00 27,439.60 28,550.00 09:23:30
-50 27,900.00 28,000.00 27,394.12 28,500.00 12:00:03
ราคาทองคำ 27 พ.ค 2564
-100 27,950.00 28,050.00 27,439.60 28,550.00 09:27:36
+50 28,000.00 28,100.00 27,500.24 28,600.00 11:59:37
-50 27,950.00 28,050.00 27,439.60 28,550.00 15:14:01
ราคาทองคำ 26 พ.ค 2564
+300 28,100.00 28,200.00 27,591.20 28,700.00 09:31:34
-50 28,050.00 28,150.00 27,545.72 28,650.00 13:09:28
+50 28,100.00 28,200.00 27,591.20 28,700.00 13:59:02
-50 28,050.00 28,150.00 27,545.72 28,650.00 16:16:56
ราคาทองคำ 25 พ.ค 2564
-50 27,700.00 27,800.00 27,197.04 28,300.00 09:28:43
+50 27,750.00 27,850.00 27,257.68 28,350.00 10:07:51
+50 27,800.00 27,900.00 27,303.16 28,400.00 13:41:54
+50 27,850.00 27,950.00 27,348.64 28,450.00 14:07:09
-50 27,800.00 27,900.00 27,303.16 28,400.00 15:12:51
ราคาทองคำ 24 พ.ค 2564
+100 27,900.00 28,000.00 27,394.12 28,500.00 09:30:50
-50 27,850.00 27,950.00 27,348.64 28,450.00 09:55:39
-50 27,800.00 27,900.00 27,303.16 28,400.00 14:48:51
-50 27,750.00 27,850.00 27,257.68 28,350.00 15:41:01
ราคาทองคำ 22 พ.ค 2564
+50 27,800.00 27,900.00 27,303.16 28,400.00 09:24:47
ราคาทองคำ 21 พ.ค 2564
+50 27,700.00 27,800.00 27,197.04 28,300.00 09:24:18
+50 27,750.00 27,850.00 27,257.68 28,350.00 11:28:11
ราคาทองคำ 20 พ.ค 2564
+100 27,700.00 27,800.00 27,197.04 28,300.00 09:25:52
+50 27,750.00 27,850.00 27,257.68 28,350.00 09:58:43
-50 27,700.00 27,800.00 27,197.04 28,300.00 13:09:01
-50 27,650.00 27,750.00 27,151.56 28,250.00 16:26:30
ราคาทองคำ 19 พ.ค 2564
ไม่ปรับ 27,700.00 27,800.00 27,197.04 28,300.00 09:24:25
-50 27,650.00 27,750.00 27,151.56 28,250.00 11:47:34
+50 27,700.00 27,800.00 27,197.04 28,300.00 13:03:53
-50 27,650.00 27,750.00 27,151.56 28,250.00 14:56:25
-50 27,600.00 27,700.00 27,106.08 28,200.00 16:47:25
ราคาทองคำ 18 พ.ค 2564
+250 27,700.00 27,800.00 27,197.04 28,300.00 09:28:22
+50 27,750.00 27,850.00 27,257.68 28,350.00 10:30:52
-50 27,700.00 27,800.00 27,197.04 28,300.00 11:45:25
+50 27,750.00 27,850.00 27,257.68 28,350.00 12:23:46
-50 27,700.00 27,800.00 27,197.04 28,300.00 14:08:42
ราคาทองคำ 17 พ.ค 2564
+200 27,400.00 27,500.00 26,909.00 28,000.00 09:27:09
+50 27,450.00 27,550.00 26,954.48 28,050.00 11:09:43
ราคาทองคำ 15 พ.ค 2564
+100 27,200.00 27,300.00 26,711.92 27,800.00 09:16:57
+100 27,200.00 27,300.00 26,711.92 27,800.00 09:16:57
ราคาทองคำ 14 พ.ค 2564
+100 26,950.00 27,050.00 26,469.36 27,550.00 09:26:22
+50 27,000.00 27,100.00 26,514.84 27,600.00 12:41:09
+50 27,050.00 27,150.00 26,560.32 27,650.00 13:26:06
+50 27,100.00 27,200.00 26,605.80 27,700.00 13:48:06
ราคาทองคำ 13 พ.ค 2564
-50 26,900.00 27,000.00 26,408.72 27,500.00 09:27:41
-50 26,850.00 26,950.00 26,363.24 27,450.00 11:23:08
+50 26,900.00 27,000.00 26,408.72 27,500.00 13:19:08
-50 26,850.00 26,950.00 26,363.24 27,450.00 15:32:21
ราคาทองคำ 12 พ.ค 2564
ไม่ปรับ 26,950.00 27,050.00 26,469.36 27,550.00 09:27:14
-50 26,900.00 27,000.00 26,408.72 27,500.00 10:01:49
+50 26,950.00 27,050.00 26,469.36 27,550.00 11:54:41
-50 26,900.00 27,000.00 26,408.72 27,500.00 15:35:20
+50 26,950.00 27,050.00 26,469.36 27,550.00 16:04:46
ราคาทองคำ 11 พ.ค 2564
ไม่ปรับ 26,900.00 27,000.00 26,408.72 27,500.00 09:29:02
+50 26,950.00 27,050.00 26,469.36 27,550.00 16:45:51
ราคาทองคำ 10 พ.ค 2564
+50 26,850.00 26,950.00 26,363.24 27,450.00 09:32:38
+50 26,900.00 27,000.00 26,408.72 27,500.00 09:54:15
+50 26,950.00 27,050.00 26,469.36 27,550.00 13:04:56
-50 26,900.00 27,000.00 26,408.72 27,500.00 13:51:55
+50 26,950.00 27,050.00 26,469.36 27,550.00 14:55:20
-50 26,900.00 27,000.00 26,408.72 27,500.00 15:59:18
ราคาทองคำ 8 พ.ค 2564
+50 26,800.00 26,900.00 26,317.76 27,400.00 09:29:34
ราคาทองคำ 7 พ.ค 2564
+300 26,700.00 26,800.00 26,226.80 27,300.00 09:32:24
+50 26,750.00 26,850.00 26,272.28 27,350.00 10:16:09
+50 26,800.00 26,900.00 26,317.76 27,400.00 13:09:18
-50 26,750.00 26,850.00 26,272.28 27,350.00 15:02:46
ราคาทองคำ 6 พ.ค 2564
+150 26,250.00 26,350.00 25,772.00 26,850.00 09:27:13
+50 26,300.00 26,400.00 25,832.64 26,900.00 09:46:13
+50 26,350.00 26,450.00 25,878.12 26,950.00 12:50:55
+50 26,400.00 26,500.00 25,923.60 27,000.00 14:08:40
ราคาทองคำ 5 พ.ค 2564
-50 26,200.00 26,300.00 25,726.52 26,800.00 09:28:22
-50 26,150.00 26,250.00 25,681.04 26,750.00 14:02:56
-50 26,100.00 26,200.00 25,635.56 26,700.00 15:36:36
ราคาทองคำ 4 พ.ค 2564
+100 26,250.00 26,350.00 25,772.00 26,850.00 09:28:15
+50 26,300.00 26,400.00 25,832.64 26,900.00 15:08:32
-50 26,250.00 26,350.00 25,772.00 26,850.00 16:17:24
ราคาทองคำ 3 พ.ค 2564
+50 26,100.00 26,200.00 25,635.56 26,700.00 09:27:56
+50 26,150.00 26,250.00 25,681.04 26,750.00 13:39:06
ราคาทองคำ 1 พ.ค 2564
+50 26,050.00 26,150.00 25,574.92 26,650.00 09:31:25

Notice: Undefined offset: 0 in /home/postfre2/domains/plazagold.com/public_html/wp-content/themes/wpdsign_plazagold.com/footer.php on line 8

Notice: Trying to get property of non-object in /home/postfre2/domains/plazagold.com/public_html/wp-content/themes/wpdsign_plazagold.com/footer.php on line 8
footer_gold
PLAZAGOLD

พลาซ่าโกลด์ เว็บราคาทอง ราคาทองคําวันนี้ ทองคําแท่ง ทองรูปพรรณ | ราคาทองย้อนหลัง | แหวนทอง Gold Price |

Follow us

Copyright ©2556-2559 PLAZAGOLD.com All rights reserved PLAZAGOLD ™