ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้...เช็คราคาทองคำ

ราคาทองย้อนหลัง สิงหาคม 2564

เดือน ปี
-150 | ราคาทองคำ 31 ส.ค 2564
-50 | ราคาทองคำ 30 ส.ค 2564
+150 | ราคาทองคำ 28 ส.ค 2564
+100 | ราคาทองคำ 27 ส.ค 2564
-150 | ราคาทองคำ 26 ส.ค 2564
-300 | ราคาทองคำ 25 ส.ค 2564
-100 | ราคาทองคำ 24 ส.ค 2564
+100 | ราคาทองคำ 23 ส.ค 2564
ไม่ปรับ | ราคาทองคำ 21 ส.ค 2564
-50 | ราคาทองคำ 20 ส.ค 2564
ไม่ปรับ | ราคาทองคำ 19 ส.ค 2564
-50 | ราคาทองคำ 18 ส.ค 2564
+150 | ราคาทองคำ 17 ส.ค 2564
+100 | ราคาทองคำ 16 ส.ค 2564
+250 | ราคาทองคำ 14 ส.ค 2564
+300 | ราคาทองคำ 13 ส.ค 2564
+50 | ราคาทองคำ 12 ส.ค 2564
-50 | ราคาทองคำ 11 ส.ค 2564
-200 | ราคาทองคำ 10 ส.ค 2564
-350 | ราคาทองคำ 9 ส.ค 2564
-450 | ราคาทองคำ 7 ส.ค 2564
ไม่ปรับ | ราคาทองคำ 6 ส.ค 2564
+50 | ราคาทองคำ 5 ส.ค 2564
+100 | ราคาทองคำ 4 ส.ค 2564
+50 | ราคาทองคำ 3 ส.ค 2564
-50 | ราคาทองคำ 2 ส.ค 2564
-550
ปรับ +/- ทองคำแท่ง
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองคำแท่ง
96.5%
ขายบาทละ
ทองรูปพรรณ
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองรูปพรรณ
96.5%
ขายบาทละ
เวลา
ราคาทองคำ 31 ส.ค 2564
-50 27,750.00 27,850.00 27,257.68 28,350.00 09:25:17
-50 27,700.00 27,800.00 27,197.04 28,300.00 14:21:40
-50 27,650.00 27,750.00 27,151.56 28,250.00 15:59:39
ราคาทองคำ 30 ส.ค 2564
+50 27,900.00 28,000.00 27,394.12 28,500.00 09:26:28
-50 27,850.00 27,950.00 27,348.64 28,450.00 09:58:34
-50 27,800.00 27,900.00 27,303.16 28,400.00 14:18:28
ราคาทองคำ 28 ส.ค 2564
+150 27,850.00 27,950.00 27,348.64 28,450.00 09:14:12
ราคาทองคำ 27 ส.ค 2564
+150 27,750.00 27,850.00 27,257.68 28,350.00 09:27:31
-50 27,700.00 27,800.00 27,197.04 28,300.00 15:35:19
ราคาทองคำ 26 ส.ค 2564
-50 27,700.00 27,800.00 27,197.04 28,300.00 09:28:28
-50 27,650.00 27,750.00 27,151.56 28,250.00 13:19:12
-50 27,600.00 27,700.00 27,106.08 28,200.00 15:08:02
ราคาทองคำ 25 ส.ค 2564
-100 27,950.00 28,050.00 27,439.60 28,550.00 09:22:57
-50 27,900.00 28,000.00 27,394.12 28,500.00 10:54:20
-50 27,850.00 27,950.00 27,348.64 28,450.00 12:08:00
-50 27,800.00 27,900.00 27,303.16 28,400.00 13:48:32
-50 27,750.00 27,850.00 27,257.68 28,350.00 14:12:32
ราคาทองคำ 24 ส.ค 2564
+50 28,200.00 28,300.00 27,697.32 28,800.00 09:26:51
-50 28,150.00 28,250.00 27,636.68 28,750.00 12:01:50
-50 28,100.00 28,200.00 27,591.20 28,700.00 14:11:33
-50 28,050.00 28,150.00 27,545.72 28,650.00 15:35:58
ราคาทองคำ 23 ส.ค 2564
ไม่ปรับ 28,050.00 28,150.00 27,545.72 28,650.00 09:25:20
+50 28,100.00 28,200.00 27,591.20 28,700.00 11:39:26
+50 28,150.00 28,250.00 27,636.68 28,750.00 16:07:04
ราคาทองคำ 21 ส.ค 2564
ไม่ปรับ 28,050.00 28,150.00 27,545.72 28,650.00 09:21:36
ราคาทองคำ 20 ส.ค 2564
-50 28,050.00 28,150.00 27,545.72 28,650.00 09:28:22
+50 28,100.00 28,200.00 27,591.20 28,700.00 13:40:30
-50 28,050.00 28,150.00 27,545.72 28,650.00 15:47:24
ราคาทองคำ 19 ส.ค 2564
-50 28,050.00 28,150.00 27,545.72 28,650.00 09:23:40
-50 28,000.00 28,100.00 27,500.24 28,600.00 10:16:36
+50 28,050.00 28,150.00 27,545.72 28,650.00 12:39:12
+50 28,100.00 28,200.00 27,591.20 28,700.00 16:08:55
ราคาทองคำ 18 ส.ค 2564
-150 28,000.00 28,100.00 27,500.24 28,600.00 09:29:03
+50 28,050.00 28,150.00 27,545.72 28,650.00 10:04:19
+50 28,100.00 28,200.00 27,591.20 28,700.00 13:30:19
ราคาทองคำ 17 ส.ค 2564
+150 28,150.00 28,250.00 27,636.68 28,750.00 09:26:19
+50 28,200.00 28,300.00 27,697.32 28,800.00 12:40:11
+50 28,250.00 28,350.00 27,742.80 28,850.00 14:27:50
-50 28,200.00 28,300.00 27,697.32 28,800.00 15:16:36
-50 28,150.00 28,250.00 27,636.68 28,750.00 15:22:36
ราคาทองคำ 16 ส.ค 2564
+50 27,950.00 28,050.00 27,439.60 28,550.00 09:28:00
-50 27,900.00 28,000.00 27,394.12 28,500.00 12:40:00
+50 27,950.00 28,050.00 27,439.60 28,550.00 13:31:56
+50 28,000.00 28,100.00 27,500.24 28,600.00 14:30:56
ราคาทองคำ 14 ส.ค 2564
+250 27,900.00 28,000.00 27,394.12 28,500.00 09:20:30
ราคาทองคำ 13 ส.ค 2564
+100 27,450.00 27,550.00 26,954.48 28,050.00 09:22:44
+50 27,500.00 27,600.00 26,999.96 28,100.00 10:51:24
+50 27,550.00 27,650.00 27,060.60 28,150.00 12:19:46
+50 27,600.00 27,700.00 27,106.08 28,200.00 13:13:21
+50 27,650.00 27,750.00 27,151.56 28,250.00 16:12:35
ราคาทองคำ 12 ส.ค 2564
+100 27,400.00 27,500.00 26,909.00 28,000.00 09:31:24
-50 27,350.00 27,450.00 26,863.52 27,950.00 15:27:09
ราคาทองคำ 11 ส.ค 2564
-50 27,300.00 27,400.00 26,802.88 27,900.00 09:24:20
+50 27,350.00 27,450.00 26,863.52 27,950.00 10:28:10
-50 27,300.00 27,400.00 26,802.88 27,900.00 13:30:38
ราคาทองคำ 10 ส.ค 2564
-100 27,450.00 27,550.00 26,954.48 28,050.00 09:23:55
-50 27,400.00 27,500.00 26,909.00 28,000.00 13:01:36
+50 27,450.00 27,550.00 26,954.48 28,050.00 13:27:46
-50 27,400.00 27,500.00 26,909.00 28,000.00 15:35:46
-50 27,350.00 27,450.00 26,863.52 27,950.00 16:22:39
ราคาทองคำ 9 ส.ค 2564
-450 27,450.00 27,550.00 26,954.48 28,050.00 09:29:31
+50 27,500.00 27,600.00 26,999.96 28,100.00 09:39:04
+50 27,550.00 27,650.00 27,060.60 28,150.00 12:31:37
+50 27,600.00 27,700.00 27,106.08 28,200.00 13:49:44
-50 27,550.00 27,650.00 27,060.60 28,150.00 16:33:36
ราคาทองคำ 7 ส.ค 2564
-450 27,900.00 28,000.00 27,394.12 28,500.00 09:16:36
ราคาทองคำ 6 ส.ค 2564
ไม่ปรับ 28,350.00 28,450.00 27,833.76 28,950.00 09:29:28
ราคาทองคำ 5 ส.ค 2564
-50 28,250.00 28,350.00 27,742.80 28,850.00 09:25:57
+50 28,300.00 28,400.00 27,788.28 28,900.00 10:02:46
+50 28,350.00 28,450.00 27,833.76 28,950.00 14:52:18
ราคาทองคำ 4 ส.ค 2564
+50 28,250.00 28,350.00 27,742.80 28,850.00 09:23:35
+50 28,300.00 28,400.00 27,788.28 28,900.00 15:12:24
ราคาทองคำ 3 ส.ค 2564
ไม่ปรับ 28,150.00 28,250.00 27,636.68 28,750.00 09:26:15
+50 28,200.00 28,300.00 27,697.32 28,800.00 14:30:30
ราคาทองคำ 2 ส.ค 2564
ไม่ปรับ 28,200.00 28,300.00 27,697.32 28,800.00 09:31:20
-50 28,150.00 28,250.00 27,636.68 28,750.00 12:22:48
+50 28,200.00 28,300.00 27,697.32 28,800.00 12:50:48
-50 28,150.00 28,250.00 27,636.68 28,750.00 13:27:58

Notice: Undefined offset: 0 in /home/postfre2/domains/plazagold.com/public_html/wp-content/themes/wpdsign_plazagold.com/footer.php on line 8

Notice: Trying to get property of non-object in /home/postfre2/domains/plazagold.com/public_html/wp-content/themes/wpdsign_plazagold.com/footer.php on line 8
footer_gold
PLAZAGOLD

พลาซ่าโกลด์ เว็บราคาทอง ราคาทองคําวันนี้ ทองคําแท่ง ทองรูปพรรณ | ราคาทองย้อนหลัง | แหวนทอง Gold Price |

Follow us

Copyright ©2556-2559 PLAZAGOLD.com All rights reserved PLAZAGOLD ™