ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้...เช็คราคาทองคำ

PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้

ราคาทองคำวันนี้ ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ เช็คราคาทองคำ ราคาทองประจำ อัพเดททุกวัน ตลาดเวลา ข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ สามารถดูรายละอียดเพิ่มเติมได้


ราคาทองคำวันนี้

18 ส.ค 2565 09:27:00 (ปรับครั้งที่1)

ทอง 96.5% รับซื้อ ขายออก

-100

-100 (ครั้งที่1)

ทองคำแท่ง 29,650.00 29,750.00
ทองรูปพรรณ 29,122.36 30,250.00
ราคาทองรูปพรรณ 96.5%  รวมกำเหน็จ ราคาไม่รวม ราคารับซื้อ น้ำหนักทอง
ราคาทอง 1 บาท 30,750 29,750 28,168 15.16 กรัม
ราคาทอง 2 สลึง (50สตางค์) 15,775 14,875 14,084 7.6 กรัม
ราคาทอง 1 สลึง 8,238 7,438 7,042 3.8 กรัม
ราคาทองครึ่งสลึง (1เฟื้อง) 4,219 3,719 3,521 1.9 กรัม
ราคาทอง 1 กรัม 2,362 1,962 1,858 1 กรัม
ราคาทอง 0 543 -100 (ปรับ1ครั้ง) -100 ราคาโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับลายและร้าน

0
ปรับ +/- ทองคำแท่ง
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองคำแท่ง
96.5%
ขายบาทละ
ทองรูปพรรณ
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองรูปพรรณ
96.5%
ขายบาทละ
เวลา

ราคาทองคำวันนี้ อัพเดทล่าสุด

วันที่ เวลา ทอง 1 กรัม ทองครึ่งสลึง ทอง 1 สลึง ทอง 2 สลึง ทอง 1 บาท +-
18 ส.ค 2565 09:27:44 1,951.6(-6.6) 3,719(-12.5) 7,438(-25) 14,875(-50) 29750.00(-100) -100

อัพเดทราคาทองวันนี้

ราคาทองคำ 18 ส.ค 2565
ราคาทองคำ 18 ส.ค 2565   -100(-100)

ทองคำแท่ง : 29,650.00 29,750.00
ทองรูปพรรณ : 29,122.36 30,250.00
09:27:44

ราคาทองคำ 17 ส.ค 2565
ราคาทองคำ 17 ส.ค 2565   -150(-50)

ทองคำแท่ง : 29,750.00 29,850.00
ทองรูปพรรณ : 29,213.32 30,350.00
15:02:36

ราคาทองคำ 16 ส.ค 2565
ราคาทองคำ 16 ส.ค 2565   -200(-50)

ทองคำแท่ง : 29,750.00 29,850.00
ทองรูปพรรณ : 29,213.32 30,350.00
15:00:19

ราคาทองคำ 15 ส.ค 2565
ราคาทองคำ 15 ส.ค 2565   -250(-50)

ทองคำแท่ง : 29,850.00 29,950.00
ทองรูปพรรณ : 29,319.44 30,450.00
17:14:16

ราคาทองคำ 13 ส.ค 2565
ราคาทองคำ 13 ส.ค 2565   -100(150)

ทองคำแท่ง : 30,000.00 30,100.00
ทองรูปพรรณ : 29,455.88 30,600.00
09:07:50

ราคาทองคำ 12 ส.ค 2565
ราคาทองคำ 12 ส.ค 2565   -50(50)

ทองคำแท่ง : 29,850.00 29,950.00
ทองรูปพรรณ : 29,319.44 30,450.00
16:41:17

ราคาทองคำ 11 ส.ค 2565
ราคาทองคำ 11 ส.ค 2565   0(50)

ทองคำแท่ง : 29,800.00 29,900.00
ทองรูปพรรณ : 29,258.80 30,400.00
16:11:46

ราคาทองคำ 10 ส.ค 2565
ราคาทองคำ 10 ส.ค 2565   50(50)

ทองคำแท่ง : 30,100.00 30,200.00
ทองรูปพรรณ : 29,562.00 30,700.00
16:55:50

ราคาทองคำ 9 ส.ค 2565
ราคาทองคำ 9 ส.ค 2565   100(50)

ทองคำแท่ง : 29,950.00 30,050.00
ทองรูปพรรณ : 29,410.40 30,550.00
15:46:40

ราคาทองคำ 8 ส.ค 2565
ราคาทองคำ 8 ส.ค 2565   150(50)

ทองคำแท่ง : 30,000.00 30,100.00
ทองรูปพรรณ : 29,455.88 30,600.00
12:50:35

ราคาทองคำ 6 ส.ค 2565
ราคาทองคำ 6 ส.ค 2565   100(-50)

ทองคำแท่ง : 30,000.00 30,100.00
ทองรูปพรรณ : 29,455.88 30,600.00
09:20:06

ราคาทองคำ 5 ส.ค 2565
ราคาทองคำ 5 ส.ค 2565   50(-50)

ทองคำแท่ง : 30,050.00 30,150.00
ทองรูปพรรณ : 29,516.52 30,650.00
17:05:04

ราคาทองคำ 4 ส.ค 2565
ราคาทองคำ 4 ส.ค 2565   100(50)

ทองคำแท่ง : 30,200.00 30,300.00
ทองรูปพรรณ : 29,652.96 30,800.00
15:55:43

ราคาทองคำ 3 ส.ค 2565
ราคาทองคำ 3 ส.ค 2565   150(50)

ทองคำแท่ง : 30,200.00 30,300.00
ทองรูปพรรณ : 29,652.96 30,800.00
11:44:06

ราคาทองคำ 2 ส.ค 2565
ราคาทองคำ 2 ส.ค 2565   200(50)

ทองคำแท่ง : 30,250.00 30,350.00
ทองรูปพรรณ : 29,698.44 30,850.00
16:46:10

ราคาทองคำ 1 ส.ค 2565
ราคาทองคำ 1 ส.ค 2565   250(50)

ทองคำแท่ง : 30,100.00 30,200.00
ทองรูปพรรณ : 29,562.00 30,700.00
17:01:13

ราคาทองคำ 30 ก.ค 2565
ราคาทองคำ 30 ก.ค 2565  

ทองคำแท่ง : 30,200.00 30,300.00
ทองรูปพรรณ : 29,652.96 30,800.00
09:38:16

ราคาทองคำ 29 ก.ค 2565
ราคาทองคำ 29 ก.ค 2565  

ทองคำแท่ง : 30,100.00 30,200.00
ทองรูปพรรณ : 29,562.00 30,700.00
14:33:44

ราคาทองคำ 28 ก.ค 2565
ราคาทองคำ 28 ก.ค 2565  

ทองคำแท่ง : 30,050.00 30,150.00
ทองรูปพรรณ : 29,516.52 30,650.00
15:54:58

ราคาทองคำ 27 ก.ค 2565
ราคาทองคำ 27 ก.ค 2565  

ทองคำแท่ง : 29,900.00 30,000.00
ทองรูปพรรณ : 29,364.92 30,500.00
15:22:32

ราคาทองคำ 26 ก.ค 2565
ราคาทองคำ 26 ก.ค 2565  

ทองคำแท่ง : 29,850.00 29,950.00
ทองรูปพรรณ : 29,319.44 30,450.00
09:27:05

ราคาทองคำ 25 ก.ค 2565
ราคาทองคำ 25 ก.ค 2565  

ทองคำแท่ง : 29,950.00 30,050.00
ทองรูปพรรณ : 29,410.40 30,550.00
17:06:15

ราคาทองคำ 23 ก.ค 2565
ราคาทองคำ 23 ก.ค 2565  

ทองคำแท่ง : 29,850.00 29,950.00
ทองรูปพรรณ : 29,319.44 30,450.00
09:19:04

ราคาทองคำ 22 ก.ค 2565
ราคาทองคำ 22 ก.ค 2565  

ทองคำแท่ง : 29,800.00 29,900.00
ทองรูปพรรณ : 29,258.80 30,400.00
09:24:20

ราคาทองคำ 21 ก.ค 2565
ราคาทองคำ 21 ก.ค 2565  

ทองคำแท่ง : 29,450.00 29,550.00
ทองรูปพรรณ : 28,925.28 30,050.00
09:26:39

ราคาทองคำ 20 ก.ค 2565
ราคาทองคำ 20 ก.ค 2565  

ทองคำแท่ง : 29,650.00 29,750.00
ทองรูปพรรณ : 29,122.36 30,250.00
16:38:38

ราคาทองคำ 19 ก.ค 2565
ราคาทองคำ 19 ก.ค 2565  

ทองคำแท่ง : 29,650.00 29,750.00
ทองรูปพรรณ : 29,122.36 30,250.00
09:29:20

ราคาทองคำ 18 ก.ค 2565
ราคาทองคำ 18 ก.ค 2565  

ทองคำแท่ง : 29,750.00 29,850.00
ทองรูปพรรณ : 29,213.32 30,350.00
16:38:59

ราคาทองคำ 16 ก.ค 2565
ราคาทองคำ 16 ก.ค 2565  

ทองคำแท่ง : 29,600.00 29,700.00
ทองรูปพรรณ : 29,061.72 30,200.00
09:25:49

ราคาทองคำ 15 ก.ค 2565
ราคาทองคำ 15 ก.ค 2565  

ทองคำแท่ง : 29,550.00 29,650.00
ทองรูปพรรณ : 29,016.24 30,150.00
15:27:26

บทความทองคำ

footer_gold
PLAZAGOLD

พลาซ่าโกลด์ เว็บราคาทอง ราคาทองคําวันนี้ ทองคําแท่ง ทองรูปพรรณ | ราคาทองย้อนหลัง | แหวนทอง Gold Price |

Follow us

Copyright ©2556-2559 PLAZAGOLD.com All rights reserved PLAZAGOLD ™