ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้...เช็คราคาทองคำ

PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้

ราคาทองคำวันนี้ ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ เช็คราคาทองคำ ราคาทองประจำ อัพเดททุกวัน ตลาดเวลา ข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ สามารถดูรายละอียดเพิ่มเติมได้


ราคาทองคำวันนี้

29 ก.ย 2566 14:02:00 (ปรับครั้งที่3)

ทอง 96.5% รับซื้อ ขายออก

-300

-300 +50 -50 (ครั้งที่3)

ทองคำแท่ง 32,250.00 32,350.00
ทองรูปพรรณ 31,669.24 32,850.00
ราคาทองรูปพรรณ 96.5%  รวมกำเหน็จ ราคาไม่รวม ราคารับซื้อ น้ำหนักทอง
ราคาทอง 1 บาท 33,350 32,350 30,638 15.16 กรัม
ราคาทอง 2 สลึง (50สตางค์) 17,075 16,175 15,319 7.6 กรัม
ราคาทอง 1 สลึง 8,888 8,088 7,659 3.8 กรัม
ราคาทองครึ่งสลึง (1เฟื้อง) 4,544 4,044 3,830 1.9 กรัม
ราคาทอง 1 กรัม 2,534 2,134 2,021 1 กรัม
ราคาทอง 0 543 -300 (ปรับ3ครั้ง) -300 +50 -50 ราคาโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับลายและร้าน

0
ปรับ +/- ทองคำแท่ง
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองคำแท่ง
96.5%
ขายบาทละ
ทองรูปพรรณ
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองรูปพรรณ
96.5%
ขายบาทละ
เวลา

ราคาทองคำวันนี้ อัพเดทล่าสุด

วันที่ เวลา ทอง 1 กรัม ทองครึ่งสลึง ทอง 1 สลึง ทอง 2 สลึง ทอง 1 บาท +-
29 ก.ย 2566 14:02:00 2,122.1(-3.3) 4,044(-6.25) 8,088(-12.5) 16,175(-25) 32350.00(-50) -50
29 ก.ย 2566 13:20:00 2,125.4(0.0) 4,050(0) 8,100(0) 16,200(0) 32400.00(50) +0
29 ก.ย 2566 09:26:00 2,122.1(-19.7) 4,044(-37.5) 8,088(-75) 16,175(-150) 32350.00(-300) -300

อัพเดทราคาทองวันนี้

ราคาทองคำ 29 ก.ย 2566
ราคาทองคำ 29 ก.ย 2566   -50(-50)

ทองคำแท่ง : 32,250.00 32,350.00
ทองรูปพรรณ : 31,669.24 32,850.00
14:02:00

ราคาทองคำ 28 ก.ย 2566
ราคาทองคำ 28 ก.ย 2566   0(50)

ทองคำแท่ง : 32,550.00 32,650.00
ทองรูปพรรณ : 31,957.28 33,150.00
10:35:00

ราคาทองคำ 27 ก.ย 2566
ราคาทองคำ 27 ก.ย 2566   -50(-50)

ทองคำแท่ง : 32,750.00 32,850.00
ทองรูปพรรณ : 32,154.36 33,350.00
09:26:00

ราคาทองคำ 26 ก.ย 2566
ราคาทองคำ 26 ก.ย 2566   0(50)

ทองคำแท่ง : 32,800.00 32,900.00
ทองรูปพรรณ : 32,215.00 33,400.00
09:26:00

ราคาทองคำ 25 ก.ย 2566
ราคาทองคำ 25 ก.ย 2566   50(50)

ทองคำแท่ง : 32,750.00 32,850.00
ทองรูปพรรณ : 32,154.36 33,350.00
14:17:00

ราคาทองคำ 23 ก.ย 2566
ราคาทองคำ 23 ก.ย 2566   0(-50)

ทองคำแท่ง : 32,750.00 32,850.00
ทองรูปพรรณ : 32,154.36 33,350.00
09:21:00

ราคาทองคำ 22 ก.ย 2566
ราคาทองคำ 22 ก.ย 2566   -50(-50)

ทองคำแท่ง : 32,800.00 32,900.00
ทองรูปพรรณ : 32,215.00 33,400.00
14:39:00

ราคาทองคำ 21 ก.ย 2566
ราคาทองคำ 21 ก.ย 2566   -100(-50)

ทองคำแท่ง : 32,800.00 32,900.00
ทองรูปพรรณ : 32,215.00 33,400.00
14:26:00

ราคาทองคำ 20 ก.ย 2566
ราคาทองคำ 20 ก.ย 2566   -150(-50)

ทองคำแท่ง : 32,800.00 32,900.00
ทองรูปพรรณ : 32,215.00 33,400.00
15:08:00

ราคาทองคำ 19 ก.ย 2566
ราคาทองคำ 19 ก.ย 2566   -100(50)

ทองคำแท่ง : 32,700.00 32,800.00
ทองรูปพรรณ : 32,108.88 33,300.00
15:13:00

ราคาทองคำ 18 ก.ย 2566
ราคาทองคำ 18 ก.ย 2566   -100(0)

ทองคำแท่ง : 32,400.00 32,500.00
ทองรูปพรรณ : 31,820.84 33,000.00
09:22:00

ราคาทองคำ 16 ก.ย 2566
ราคาทองคำ 16 ก.ย 2566   -50(50)

ทองคำแท่ง : 32,400.00 32,500.00
ทองรูปพรรณ : 31,820.84 33,000.00
09:22:00

ราคาทองคำ 15 ก.ย 2566
ราคาทองคำ 15 ก.ย 2566   0(50)

ทองคำแท่ง : 32,350.00 32,450.00
ทองรูปพรรณ : 31,760.20 32,950.00
16:45:00

ราคาทองคำ 14 ก.ย 2566
ราคาทองคำ 14 ก.ย 2566   0(0)

ทองคำแท่ง : 32,200.00 32,300.00
ทองรูปพรรณ : 31,623.76 32,800.00
09:24:00

ราคาทองคำ 13 ก.ย 2566
ราคาทองคำ 13 ก.ย 2566   -50(-50)

ทองคำแท่ง : 32,200.00 32,300.00
ทองรูปพรรณ : 31,623.76 32,800.00
09:21:00

ราคาทองคำ 12 ก.ย 2566
ราคาทองคำ 12 ก.ย 2566   -50(0)

ทองคำแท่ง : 32,250.00 32,350.00
ทองรูปพรรณ : 31,669.24 32,850.00
09:24:00

ราคาทองคำ 11 ก.ย 2566
ราคาทองคำ 11 ก.ย 2566   0(50)

ทองคำแท่ง : 32,250.00 32,350.00
ทองรูปพรรณ : 31,669.24 32,850.00
09:51:00

ราคาทองคำ 9 ก.ย 2566
ราคาทองคำ 9 ก.ย 2566   0(0)

ทองคำแท่ง : 32,250.00 32,350.00
ทองรูปพรรณ : 31,669.24 32,850.00
09:20:00

ราคาทองคำ 8 ก.ย 2566
ราคาทองคำ 8 ก.ย 2566   -50(-50)

ทองคำแท่ง : 32,250.00 32,350.00
ทองรูปพรรณ : 31,669.24 32,850.00
14:56:00

ราคาทองคำ 7 ก.ย 2566
ราคาทองคำ 7 ก.ย 2566   -100(-50)

ทองคำแท่ง : 32,200.00 32,300.00
ทองรูปพรรณ : 31,623.76 32,800.00
09:21:00

ราคาทองคำ 6 ก.ย 2566
ราคาทองคำ 6 ก.ย 2566   -150(-50)

ทองคำแท่ง : 32,250.00 32,350.00
ทองรูปพรรณ : 31,669.24 32,850.00
09:25:00

ราคาทองคำ 5 ก.ย 2566
ราคาทองคำ 5 ก.ย 2566   -100(50)

ทองคำแท่ง : 32,300.00 32,400.00
ทองรูปพรรณ : 31,714.72 32,900.00
10:04:00

ราคาทองคำ 4 ก.ย 2566
ราคาทองคำ 4 ก.ย 2566   -50(50)

ทองคำแท่ง : 32,250.00 32,350.00
ทองรูปพรรณ : 31,669.24 32,850.00
14:50:00

ราคาทองคำ 2 ก.ย 2566
ราคาทองคำ 2 ก.ย 2566   -50(0)

ทองคำแท่ง : 32,100.00 32,200.00
ทองรูปพรรณ : 31,517.64 32,700.00
09:16:00

ราคาทองคำ 1 ก.ย 2566
ราคาทองคำ 1 ก.ย 2566   0(50)

ทองคำแท่ง : 32,100.00 32,200.00
ทองรูปพรรณ : 31,517.64 32,700.00
14:47:00

ราคาทองคำ 31 ส.ค 2566
ราคาทองคำ 31 ส.ค 2566  

ทองคำแท่ง : 32,050.00 32,150.00
ทองรูปพรรณ : 31,472.16 32,650.00
14:21:00

ราคาทองคำ 30 ส.ค 2566
ราคาทองคำ 30 ส.ค 2566  

ทองคำแท่ง : 32,000.00 32,100.00
ทองรูปพรรณ : 31,426.68 32,600.00
09:25:00

ราคาทองคำ 29 ส.ค 2566
ราคาทองคำ 29 ส.ค 2566  

ทองคำแท่ง : 31,900.00 32,000.00
ทองรูปพรรณ : 31,320.56 32,500.00
09:26:00

ราคาทองคำ 28 ส.ค 2566
ราคาทองคำ 28 ส.ค 2566  

ทองคำแท่ง : 31,800.00 31,900.00
ทองรูปพรรณ : 31,229.60 32,400.00
16:51:00

ราคาทองคำ 26 ส.ค 2566
ราคาทองคำ 26 ส.ค 2566  

ทองคำแท่ง : 31,750.00 31,850.00
ทองรูปพรรณ : 31,184.12 32,350.00
09:20:00

บทความทองคำ

PLAZAGOLD

พลาซ่าโกลด์ เว็บราคาทอง ราคาทองคําวันนี้ ทองคําแท่ง ทองรูปพรรณ | ราคาทองย้อนหลัง | แหวนทอง Gold Price |

Follow us

Copyright ©2556-2559 PLAZAGOLD.com All rights reserved PLAZAGOLD ™