ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้...เช็คราคาทองคำ

PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้

ราคาทองคำวันนี้ ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ เช็คราคาทองคำ ราคาทองประจำ อัพเดททุกวัน ตลาดเวลา ข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ สามารถดูรายละอียดเพิ่มเติมได้


ราคาทองคำวันนี้

24 มี.ค 2566 09:27:00 (ปรับครั้งที่1)

ทอง 96.5% รับซื้อ ขายออก

+200

+200 (ครั้งที่1)

ทองคำแท่ง 32,000.00 32,100.00
ทองรูปพรรณ 31,426.68 32,600.00
ราคาทองรูปพรรณ 96.5%  รวมกำเหน็จ ราคาไม่รวม ราคารับซื้อ น้ำหนักทอง
ราคาทอง 1 บาท 33,100 32,100 30,400 15.16 กรัม
ราคาทอง 2 สลึง (50สตางค์) 16,950 16,050 15,200 7.6 กรัม
ราคาทอง 1 สลึง 8,825 8,025 7,600 3.8 กรัม
ราคาทองครึ่งสลึง (1เฟื้อง) 4,513 4,013 3,800 1.9 กรัม
ราคาทอง 1 กรัม 2,517 2,117 2,005 1 กรัม
ราคาทอง 0 543 +200 (ปรับ1ครั้ง) +200 ราคาโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับลายและร้าน

0
ปรับ +/- ทองคำแท่ง
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองคำแท่ง
96.5%
ขายบาทละ
ทองรูปพรรณ
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองรูปพรรณ
96.5%
ขายบาทละ
เวลา

ราคาทองคำวันนี้ อัพเดทล่าสุด

วันที่ เวลา ทอง 1 กรัม ทองครึ่งสลึง ทอง 1 สลึง ทอง 2 สลึง ทอง 1 บาท +-
24 มี.ค 2566 09:27:30 2,105.7(13.1) 4,013(25) 8,025(50) 16,050(100) 32100.00(200) +200

อัพเดทราคาทองวันนี้

ราคาทองคำ 24 มี.ค 2566
ราคาทองคำ 24 มี.ค 2566   200(200)

ทองคำแท่ง : 32,000.00 32,100.00
ทองรูปพรรณ : 31,426.68 32,600.00
09:27:30

ราคาทองคำ 23 มี.ค 2566
ราคาทองคำ 23 มี.ค 2566   250(50)

ทองคำแท่ง : 31,800.00 31,900.00
ทองรูปพรรณ : 31,229.60 32,400.00
10:54:50

ราคาทองคำ 22 มี.ค 2566
ราคาทองคำ 22 มี.ค 2566   300(50)

ทองคำแท่ง : 31,550.00 31,650.00
ทองรูปพรรณ : 30,987.04 32,150.00
13:42:38

ราคาทองคำ 21 มี.ค 2566
ราคาทองคำ 21 มี.ค 2566   350(50)

ทองคำแท่ง : 31,850.00 31,950.00
ทองรูปพรรณ : 31,275.08 32,450.00
17:06:17

ราคาทองคำ 20 มี.ค 2566
ราคาทองคำ 20 มี.ค 2566   300(-50)

ทองคำแท่ง : 31,900.00 32,000.00
ทองรูปพรรณ : 31,320.56 32,500.00
17:01:50

ราคาทองคำ 18 มี.ค 2566
ราคาทองคำ 18 มี.ค 2566   800(500)

ทองคำแท่ง : 31,650.00 31,750.00
ทองรูปพรรณ : 31,078.00 32,250.00
09:15:36

ราคาทองคำ 17 มี.ค 2566
ราคาทองคำ 17 มี.ค 2566   850(50)

ทองคำแท่ง : 31,150.00 31,250.00
ทองรูปพรรณ : 30,592.88 31,750.00
16:57:15

ราคาทองคำ 16 มี.ค 2566
ราคาทองคำ 16 มี.ค 2566   800(-50)

ทองคำแท่ง : 31,150.00 31,250.00
ทองรูปพรรณ : 30,592.88 31,750.00
16:32:27

ราคาทองคำ 15 มี.ค 2566
ราคาทองคำ 15 มี.ค 2566   850(50)

ทองคำแท่ง : 30,900.00 31,000.00
ทองรูปพรรณ : 30,350.32 31,500.00
16:44:32

ราคาทองคำ 14 มี.ค 2566
ราคาทองคำ 14 มี.ค 2566   800(-50)

ทองคำแท่ง : 30,900.00 31,000.00
ทองรูปพรรณ : 30,350.32 31,500.00
15:49:18

ราคาทองคำ 13 มี.ค 2566
ราคาทองคำ 13 มี.ค 2566   850(50)

ทองคำแท่ง : 30,700.00 30,800.00
ทองรูปพรรณ : 30,153.24 31,300.00
16:32:30

ราคาทองคำ 11 มี.ค 2566
ราคาทองคำ 11 มี.ค 2566   1150(300)

ทองคำแท่ง : 30,550.00 30,650.00
ทองรูปพรรณ : 30,001.64 31,150.00
09:28:09

ราคาทองคำ 10 มี.ค 2566
ราคาทองคำ 10 มี.ค 2566   1200(50)

ทองคำแท่ง : 30,250.00 30,350.00
ทองรูปพรรณ : 29,698.44 30,850.00
12:48:26

ราคาทองคำ 9 มี.ค 2566
ราคาทองคำ 9 มี.ค 2566   1200(0)

ทองคำแท่ง : 30,050.00 30,150.00
ทองรูปพรรณ : 29,516.52 30,650.00
09:29:49

ราคาทองคำ 8 มี.ค 2566
ราคาทองคำ 8 มี.ค 2566   1150(-50)

ทองคำแท่ง : 30,050.00 30,150.00
ทองรูปพรรณ : 29,516.52 30,650.00
09:26:40

ราคาทองคำ 7 มี.ค 2566
ราคาทองคำ 7 มี.ค 2566   1100(-50)

ทองคำแท่ง : 30,100.00 30,200.00
ทองรูปพรรณ : 29,562.00 30,700.00
11:57:41

ราคาทองคำ 6 มี.ค 2566
ราคาทองคำ 6 มี.ค 2566   1050(-50)

ทองคำแท่ง : 30,150.00 30,250.00
ทองรูปพรรณ : 29,607.48 30,750.00
09:54:10

ราคาทองคำ 4 มี.ค 2566
ราคาทองคำ 4 มี.ค 2566   1050(0)

ทองคำแท่ง : 30,200.00 30,300.00
ทองรูปพรรณ : 29,652.96 30,800.00
09:23:44

ราคาทองคำ 3 มี.ค 2566
ราคาทองคำ 3 มี.ค 2566   1100(50)

ทองคำแท่ง : 30,200.00 30,300.00
ทองรูปพรรณ : 29,652.96 30,800.00
13:34:53

ราคาทองคำ 2 มี.ค 2566
ราคาทองคำ 2 มี.ค 2566   1050(-50)

ทองคำแท่ง : 30,100.00 30,200.00
ทองรูปพรรณ : 29,562.00 30,700.00
16:44:13

ราคาทองคำ 1 มี.ค 2566
ราคาทองคำ 1 มี.ค 2566   1000(-50)

ทองคำแท่ง : 30,100.00 30,200.00
ทองรูปพรรณ : 29,562.00 30,700.00
16:42:40

ราคาทองคำ 28 ก.พ 2566
ราคาทองคำ 28 ก.พ 2566  

ทองคำแท่ง : 30,100.00 30,200.00
ทองรูปพรรณ : 29,562.00 30,700.00
16:46:17

ราคาทองคำ 27 ก.พ 2566
ราคาทองคำ 27 ก.พ 2566  

ทองคำแท่ง : 30,000.00 30,100.00
ทองรูปพรรณ : 29,455.88 30,600.00
15:33:40

ราคาทองคำ 25 ก.พ 2566
ราคาทองคำ 25 ก.พ 2566  

ทองคำแท่ง : 29,900.00 30,000.00
ทองรูปพรรณ : 29,364.92 30,500.00
09:27:29

ราคาทองคำ 24 ก.พ 2566
ราคาทองคำ 24 ก.พ 2566  

ทองคำแท่ง : 29,950.00 30,050.00
ทองรูปพรรณ : 29,410.40 30,550.00
11:22:34

ราคาทองคำ 23 ก.พ 2566
ราคาทองคำ 23 ก.พ 2566  

ทองคำแท่ง : 29,900.00 30,000.00
ทองรูปพรรณ : 29,364.92 30,500.00
13:51:00

ราคาทองคำ 22 ก.พ 2566
ราคาทองคำ 22 ก.พ 2566  

ทองคำแท่ง : 29,950.00 30,050.00
ทองรูปพรรณ : 29,410.40 30,550.00
14:35:31

ราคาทองคำ 21 ก.พ 2566
ราคาทองคำ 21 ก.พ 2566  

ทองคำแท่ง : 29,900.00 30,000.00
ทองรูปพรรณ : 29,364.92 30,500.00
16:57:31

ราคาทองคำ 20 ก.พ 2566
ราคาทองคำ 20 ก.พ 2566  

ทองคำแท่ง : 29,850.00 29,950.00
ทองรูปพรรณ : 29,319.44 30,450.00
09:26:59

ราคาทองคำ 18 ก.พ 2566
ราคาทองคำ 18 ก.พ 2566  

ทองคำแท่ง : 29,850.00 29,950.00
ทองรูปพรรณ : 29,319.44 30,450.00
09:29:50

บทความทองคำ

PLAZAGOLD

พลาซ่าโกลด์ เว็บราคาทอง ราคาทองคําวันนี้ ทองคําแท่ง ทองรูปพรรณ | ราคาทองย้อนหลัง | แหวนทอง Gold Price |

Follow us

Copyright ©2556-2559 PLAZAGOLD.com All rights reserved PLAZAGOLD ™