ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้...เช็คราคาทองคำ

PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้

ราคาทองคำวันนี้ ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ เช็คราคาทองคำ ราคาทองประจำ อัพเดททุกวัน ตลาดเวลา ข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ สามารถดูรายละอียดเพิ่มเติมได้


ราคาทองคำวันนี้

27 ม.ค 2566 11:18:00 (ปรับครั้งที่3)

ทอง 96.5% รับซื้อ ขายออก

-100

+0 -50 -50 (ครั้งที่3)

ทองคำแท่ง 29,850.00 29,950.00
ทองรูปพรรณ 29,319.44 30,450.00
ราคาทองรูปพรรณ 96.5%  รวมกำเหน็จ ราคาไม่รวม ราคารับซื้อ น้ำหนักทอง
ราคาทอง 1 บาท 30,950 29,950 28,358 15.16 กรัม
ราคาทอง 2 สลึง (50สตางค์) 15,875 14,975 14,179 7.6 กรัม
ราคาทอง 1 สลึง 8,288 7,488 7,089 3.8 กรัม
ราคาทองครึ่งสลึง (1เฟื้อง) 4,244 3,744 3,545 1.9 กรัม
ราคาทอง 1 กรัม 2,376 1,976 1,871 1 กรัม
ราคาทอง 0 543 -100 (ปรับ3ครั้ง) +0 -50 -50 ราคาโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับลายและร้าน

0
ปรับ +/- ทองคำแท่ง
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองคำแท่ง
96.5%
ขายบาทละ
ทองรูปพรรณ
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองรูปพรรณ
96.5%
ขายบาทละ
เวลา

ราคาทองคำวันนี้ อัพเดทล่าสุด

วันที่ เวลา ทอง 1 กรัม ทองครึ่งสลึง ทอง 1 สลึง ทอง 2 สลึง ทอง 1 บาท +-
27 ม.ค 2566 11:18:30 1,964.7(-3.3) 3,744(-6.25) 7,488(-12.5) 14,975(-25) 29950.00(-50) -50
27 ม.ค 2566 09:37:27 1,968.0(-6.6) 3,750(-12.5) 7,500(-25) 15,000(-50) 30000.00(-50) -100
27 ม.ค 2566 09:25:34 1,971.3(-6.6) 3,756(-12.5) 7,513(-25) 15,025(-50) 30050.00(0) -100

อัพเดทราคาทองวันนี้

ราคาทองคำ 27 ม.ค 2566
ราคาทองคำ 27 ม.ค 2566   -50(-50)

ทองคำแท่ง : 29,850.00 29,950.00
ทองรูปพรรณ : 29,319.44 30,450.00
11:18:30

ราคาทองคำ 26 ม.ค 2566
ราคาทองคำ 26 ม.ค 2566   0(50)

ทองคำแท่ง : 29,950.00 30,050.00
ทองรูปพรรณ : 29,410.40 30,550.00
15:26:45

ราคาทองคำ 25 ม.ค 2566
ราคาทองคำ 25 ม.ค 2566   -50(-50)

ทองคำแท่ง : 29,850.00 29,950.00
ทองรูปพรรณ : 29,319.44 30,450.00
17:16:24

ราคาทองคำ 24 ม.ค 2566
ราคาทองคำ 24 ม.ค 2566   0(50)

ทองคำแท่ง : 29,950.00 30,050.00
ทองรูปพรรณ : 29,410.40 30,550.00
15:03:36

ราคาทองคำ 23 ม.ค 2566
ราคาทองคำ 23 ม.ค 2566   50(50)

ทองคำแท่ง : 29,800.00 29,900.00
ทองรูปพรรณ : 29,258.80 30,400.00
15:42:49

ราคาทองคำ 21 ม.ค 2566
ราคาทองคำ 21 ม.ค 2566   -50(-100)

ทองคำแท่ง : 29,750.00 29,850.00
ทองรูปพรรณ : 29,213.32 30,350.00
09:30:11

ราคาทองคำ 20 ม.ค 2566
ราคาทองคำ 20 ม.ค 2566   0(50)

ทองคำแท่ง : 29,850.00 29,950.00
ทองรูปพรรณ : 29,319.44 30,450.00
16:39:14

ราคาทองคำ 19 ม.ค 2566
ราคาทองคำ 19 ม.ค 2566   50(50)

ทองคำแท่ง : 29,800.00 29,900.00
ทองรูปพรรณ : 29,258.80 30,400.00
13:38:03

ราคาทองคำ 18 ม.ค 2566
ราคาทองคำ 18 ม.ค 2566   0(-50)

ทองคำแท่ง : 29,700.00 29,800.00
ทองรูปพรรณ : 29,167.84 30,300.00
10:56:52

ราคาทองคำ 17 ม.ค 2566
ราคาทองคำ 17 ม.ค 2566   -50(-50)

ทองคำแท่ง : 29,800.00 29,900.00
ทองรูปพรรณ : 29,258.80 30,400.00
10:20:49

ราคาทองคำ 16 ม.ค 2566
ราคาทองคำ 16 ม.ค 2566   0(50)

ทองคำแท่ง : 29,800.00 29,900.00
ทองรูปพรรณ : 29,258.80 30,400.00
16:21:05

ราคาทองคำ 14 ม.ค 2566
ราคาทองคำ 14 ม.ค 2566   100(100)

ทองคำแท่ง : 29,750.00 29,850.00
ทองรูปพรรณ : 29,213.32 30,350.00
09:15:04

ราคาทองคำ 13 ม.ค 2566
ราคาทองคำ 13 ม.ค 2566   50(-50)

ทองคำแท่ง : 29,650.00 29,750.00
ทองรูปพรรณ : 29,122.36 30,250.00
12:38:37

ราคาทองคำ 12 ม.ค 2566
ราคาทองคำ 12 ม.ค 2566   100(50)

ทองคำแท่ง : 29,700.00 29,800.00
ทองรูปพรรณ : 29,167.84 30,300.00
13:04:35

ราคาทองคำ 11 ม.ค 2566
ราคาทองคำ 11 ม.ค 2566   150(50)

ทองคำแท่ง : 29,700.00 29,800.00
ทองรูปพรรณ : 29,167.84 30,300.00
12:37:51

ราคาทองคำ 10 ม.ค 2566
ราคาทองคำ 10 ม.ค 2566   200(50)

ทองคำแท่ง : 29,650.00 29,750.00
ทองรูปพรรณ : 29,122.36 30,250.00
15:56:17

ราคาทองคำ 9 ม.ค 2566
ราคาทองคำ 9 ม.ค 2566   150(-50)

ทองคำแท่ง : 29,650.00 29,750.00
ทองรูปพรรณ : 29,122.36 30,250.00
13:22:06

ราคาทองคำ 7 ม.ค 2566
ราคาทองคำ 7 ม.ค 2566   250(100)

ทองคำแท่ง : 29,650.00 29,750.00
ทองรูปพรรณ : 29,122.36 30,250.00
09:09:25

ราคาทองคำ 6 ม.ค 2566
ราคาทองคำ 6 ม.ค 2566   200(-50)

ทองคำแท่ง : 29,550.00 29,650.00
ทองรูปพรรณ : 29,016.24 30,150.00
09:49:58

ราคาทองคำ 5 ม.ค 2566
ราคาทองคำ 5 ม.ค 2566   150(-50)

ทองคำแท่ง : 29,650.00 29,750.00
ทองรูปพรรณ : 29,122.36 30,250.00
11:10:43

ราคาทองคำ 4 ม.ค 2566
ราคาทองคำ 4 ม.ค 2566   200(50)

ทองคำแท่ง : 29,850.00 29,950.00
ทองรูปพรรณ : 29,319.44 30,450.00
14:40:59

ราคาทองคำ 3 ม.ค 2566
ราคาทองคำ 3 ม.ค 2566   250(50)

ทองคำแท่ง : 29,850.00 29,950.00
ทองรูปพรรณ : 29,319.44 30,450.00
16:20:23

ราคาทองคำ 2 ม.ค 2566
ราคาทองคำ 2 ม.ค 2566   250(0)

ทองคำแท่ง : 29,750.00 29,850.00
ทองรูปพรรณ : 29,213.32 30,350.00
09:29:50

ราคาทองคำ 31 ธ.ค 2565
ราคาทองคำ 31 ธ.ค 2565  

ทองคำแท่ง : 29,750.00 29,850.00
ทองรูปพรรณ : 29,213.32 30,350.00
09:25:26

ราคาทองคำ 30 ธ.ค 2565
ราคาทองคำ 30 ธ.ค 2565  

ทองคำแท่ง : 29,600.00 29,700.00
ทองรูปพรรณ : 29,061.72 30,200.00
15:26:51

ราคาทองคำ 29 ธ.ค 2565
ราคาทองคำ 29 ธ.ค 2565  

ทองคำแท่ง : 29,550.00 29,650.00
ทองรูปพรรณ : 29,016.24 30,150.00
11:21:15

ราคาทองคำ 28 ธ.ค 2565
ราคาทองคำ 28 ธ.ค 2565  

ทองคำแท่ง : 29,600.00 29,700.00
ทองรูปพรรณ : 29,061.72 30,200.00
15:10:33

ราคาทองคำ 27 ธ.ค 2565
ราคาทองคำ 27 ธ.ค 2565  

ทองคำแท่ง : 29,550.00 29,650.00
ทองรูปพรรณ : 29,016.24 30,150.00
10:00:46

ราคาทองคำ 26 ธ.ค 2565
ราคาทองคำ 26 ธ.ค 2565  

ทองคำแท่ง : 29,550.00 29,650.00
ทองรูปพรรณ : 29,016.24 30,150.00
09:30:16

ราคาทองคำ 24 ธ.ค 2565
ราคาทองคำ 24 ธ.ค 2565  

ทองคำแท่ง : 29,500.00 29,600.00
ทองรูปพรรณ : 28,970.76 30,100.00
09:28:04

บทความทองคำ

footer_mall

Copyright ©2556-2559 PLAZAGOLD.com All rights reserved PLAZAGOLD ™