ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้...เช็คราคาทองคำ

ราคาทองย้อนหลัง

1 0 | ราคาทองคำ 1 ธ.ค 2565
-50 | ราคาทองคำ 30 พ.ย 2565
-200 | ราคาทองคำ 29 พ.ย 2565
-50 | ราคาทองคำ 28 พ.ย 2565
50 | ราคาทองคำ 26 พ.ย 2565
-100 | ราคาทองคำ 25 พ.ย 2565
-50 | ราคาทองคำ 24 พ.ย 2565
0 | ราคาทองคำ 23 พ.ย 2565
0 | ราคาทองคำ 22 พ.ย 2565
50 | ราคาทองคำ 21 พ.ย 2565
-100 | ราคาทองคำ 19 พ.ย 2565
-50 | ราคาทองคำ 18 พ.ย 2565
-50 | ราคาทองคำ 17 พ.ย 2565
100 | ราคาทองคำ 16 พ.ย 2565
0 | ราคาทองคำ 15 พ.ย 2565
-150 | ราคาทองคำ 14 พ.ย 2565
50 | ราคาทองคำ 12 พ.ย 2565
200 | ราคาทองคำ 11 พ.ย 2565
0 | ราคาทองคำ 10 พ.ย 2565
250 | ราคาทองคำ 9 พ.ย 2565
-100 | ราคาทองคำ 8 พ.ย 2565
0 | ราคาทองคำ 7 พ.ย 2565
350 | ราคาทองคำ 5 พ.ย 2565
-50 | ราคาทองคำ 4 พ.ย 2565
-150 | ราคาทองคำ 3 พ.ย 2565
-50 | ราคาทองคำ 2 พ.ย 2565
0 | ราคาทองคำ 1 พ.ย 2565
-100 | ราคาทองคำ 31 ต.ค 2565
0 | ราคาทองคำ 29 ต.ค 2565
-100 | ราคาทองคำ 28 ต.ค 2565
ปรับ +/- ทองคำแท่ง
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองคำแท่ง
96.5%
ขายบาทละ
ทองรูปพรรณ
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองรูปพรรณ
96.5%
ขายบาทละ
เวลา
ราคาทองคำ 1 ธ.ค 2565
ไม่ปรับ 29,350.00 29,450.00 28,819.16 29,950.00 09:27:36
+50 29,400.00 29,500.00 28,864.64 30,000.00 11:35:15
-50 29,350.00 29,450.00 28,819.16 29,950.00 12:59:27
+50 29,400.00 29,500.00 28,864.64 30,000.00 13:21:05
-50 29,350.00 29,450.00 28,819.16 29,950.00 14:27:59
ราคาทองคำ 30 พ.ย 2565
-50 29,350.00 29,450.00 28,819.16 29,950.00 09:24:37
-50 29,300.00 29,400.00 28,773.68 29,900.00 14:35:00
+50 29,350.00 29,450.00 28,819.16 29,950.00 16:41:24
ราคาทองคำ 29 พ.ย 2565
-150 29,450.00 29,550.00 28,925.28 30,050.00 09:27:04
+50 29,500.00 29,600.00 28,970.76 30,100.00 12:28:55
-50 29,450.00 29,550.00 28,925.28 30,050.00 15:03:15
-50 29,400.00 29,500.00 28,864.64 30,000.00 16:51:45
ราคาทองคำ 28 พ.ย 2565
ไม่ปรับ 29,650.00 29,750.00 29,122.36 30,250.00 09:26:56
-50 29,600.00 29,700.00 29,061.72 30,200.00 11:02:47
ราคาทองคำ 26 พ.ย 2565
+50 29,650.00 29,750.00 29,122.36 30,250.00 09:17:18
ราคาทองคำ 25 พ.ย 2565
-50 29,650.00 29,750.00 29,122.36 30,250.00 09:26:44
-50 29,600.00 29,700.00 29,061.72 30,200.00 13:28:42
+50 29,650.00 29,750.00 29,122.36 30,250.00 13:58:05
-50 29,600.00 29,700.00 29,061.72 30,200.00 14:46:20
ราคาทองคำ 24 พ.ย 2565
+50 29,800.00 29,900.00 29,258.80 30,400.00 09:28:26
-50 29,750.00 29,850.00 29,213.32 30,350.00 12:46:17
-50 29,700.00 29,800.00 29,167.84 30,300.00 16:34:08
ราคาทองคำ 23 พ.ย 2565
-50 29,700.00 29,800.00 29,167.84 30,300.00 09:27:46
-50 29,650.00 29,750.00 29,122.36 30,250.00 10:59:56
+50 29,700.00 29,800.00 29,167.84 30,300.00 13:57:30
+50 29,750.00 29,850.00 29,213.32 30,350.00 14:40:10
ราคาทองคำ 22 พ.ย 2565
ไม่ปรับ 29,750.00 29,850.00 29,213.32 30,350.00 09:25:27
ราคาทองคำ 21 พ.ย 2565
ไม่ปรับ 29,700.00 29,800.00 29,167.84 30,300.00 09:24:24
+50 29,750.00 29,850.00 29,213.32 30,350.00 13:49:04
ราคาทองคำ 19 พ.ย 2565
-100 29,700.00 29,800.00 29,167.84 30,300.00 09:24:41
ราคาทองคำ 18 พ.ย 2565
ไม่ปรับ 29,850.00 29,950.00 29,319.44 30,450.00 09:24:45
-50 29,800.00 29,900.00 29,258.80 30,400.00 16:54:55
ราคาทองคำ 17 พ.ย 2565
ไม่ปรับ 29,900.00 30,000.00 29,364.92 30,500.00 09:24:26
-50 29,850.00 29,950.00 29,319.44 30,450.00 11:04:26
ราคาทองคำ 16 พ.ย 2565
+50 29,850.00 29,950.00 29,319.44 30,450.00 09:25:02
+50 29,900.00 30,000.00 29,364.92 30,500.00 15:34:28
ราคาทองคำ 15 พ.ย 2565
+50 29,850.00 29,950.00 29,319.44 30,450.00 09:27:39
-50 29,800.00 29,900.00 29,258.80 30,400.00 16:15:52
ราคาทองคำ 14 พ.ย 2565
-100 29,850.00 29,950.00 29,319.44 30,450.00 09:25:52
-50 29,800.00 29,900.00 29,258.80 30,400.00 09:40:40
-50 29,750.00 29,850.00 29,213.32 30,350.00 12:56:47
+50 29,800.00 29,900.00 29,258.80 30,400.00 16:41:21
ราคาทองคำ 12 พ.ย 2565
+50 29,950.00 30,050.00 29,410.40 30,550.00 09:18:14
ราคาทองคำ 11 พ.ย 2565
+100 29,800.00 29,900.00 29,258.80 30,400.00 09:24:33
-50 29,750.00 29,850.00 29,213.32 30,350.00 12:38:21
+50 29,800.00 29,900.00 29,258.80 30,400.00 14:14:28
+50 29,850.00 29,950.00 29,319.44 30,450.00 15:39:15
+50 29,900.00 30,000.00 29,364.92 30,500.00 16:22:56
ราคาทองคำ 10 พ.ย 2565
ไม่ปรับ 29,700.00 29,800.00 29,167.84 30,300.00 09:29:57
ราคาทองคำ 9 พ.ย 2565
+250 29,700.00 29,800.00 29,167.84 30,300.00 09:25:14
-50 29,650.00 29,750.00 29,122.36 30,250.00 09:53:45
+50 29,700.00 29,800.00 29,167.84 30,300.00 11:21:36
-50 29,650.00 29,750.00 29,122.36 30,250.00 12:42:27
+50 29,700.00 29,800.00 29,167.84 30,300.00 13:54:32
ราคาทองคำ 8 พ.ย 2565
-50 29,500.00 29,600.00 28,970.76 30,100.00 09:31:47
-50 29,450.00 29,550.00 28,925.28 30,050.00 14:54:43
ราคาทองคำ 7 พ.ย 2565
-50 29,500.00 29,600.00 28,970.76 30,100.00 09:26:10
+50 29,550.00 29,650.00 29,016.24 30,150.00 16:30:35
ราคาทองคำ 5 พ.ย 2565
+350 29,550.00 29,650.00 29,016.24 30,150.00 09:09:32
ราคาทองคำ 4 พ.ย 2565
ไม่ปรับ 29,250.00 29,350.00 28,728.20 29,850.00 09:22:05
-50 29,200.00 29,300.00 28,667.56 29,800.00 16:49:29
ราคาทองคำ 3 พ.ย 2565
-100 29,300.00 29,400.00 28,773.68 29,900.00 09:28:54
-50 29,250.00 29,350.00 28,728.20 29,850.00 14:15:00
ราคาทองคำ 2 พ.ย 2565
-100 29,350.00 29,450.00 28,819.16 29,950.00 09:28:51
+50 29,400.00 29,500.00 28,864.64 30,000.00 11:39:06
+50 29,450.00 29,550.00 28,925.28 30,050.00 14:07:45
-50 29,400.00 29,500.00 28,864.64 30,000.00 15:46:45
ราคาทองคำ 1 พ.ย 2565
ไม่ปรับ 29,450.00 29,550.00 28,925.28 30,050.00 09:25:30
-50 29,400.00 29,500.00 28,864.64 30,000.00 09:51:30
+50 29,450.00 29,550.00 28,925.28 30,050.00 15:13:07
ราคาทองคำ 31 ต.ค 2565
-50 29,500.00 29,600.00 28,970.76 30,100.00 09:24:41
-50 29,450.00 29,550.00 28,925.28 30,050.00 15:01:24
ราคาทองคำ 29 ต.ค 2565
ไม่ปรับ 29,550.00 29,650.00 29,016.24 30,150.00 09:00:28
ราคาทองคำ 28 ต.ค 2565
ไม่ปรับ 29,650.00 29,750.00 29,122.36 30,250.00 09:20:33
-50 29,600.00 29,700.00 29,061.72 30,200.00 12:47:42
-50 29,550.00 29,650.00 29,016.24 30,150.00 14:15:03

Notice: Undefined offset: 0 in /home/postfre2/domains/plazagold.com/public_html/wp-content/themes/wpdsign_plazagold.com/footer.php on line 8

Notice: Trying to get property of non-object in /home/postfre2/domains/plazagold.com/public_html/wp-content/themes/wpdsign_plazagold.com/footer.php on line 8
footer_gold
PLAZAGOLD

พลาซ่าโกลด์ เว็บราคาทอง ราคาทองคําวันนี้ ทองคําแท่ง ทองรูปพรรณ | ราคาทองย้อนหลัง | แหวนทอง Gold Price |

Follow us

Copyright ©2556-2559 PLAZAGOLD.com All rights reserved PLAZAGOLD ™