ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้...เช็คราคาทองคำ

page_id : 6401

ราคาทองย้อนหลัง มกราคม 2565

เดือน ปี
-150 | ราคาทองคำ 31 ม.ค 2565
+50 | ราคาทองคำ 29 ม.ค 2565
-200 | ราคาทองคำ 28 ม.ค 2565
-250 | ราคาทองคำ 27 ม.ค 2565
+50 | ราคาทองคำ 26 ม.ค 2565
+50 | ราคาทองคำ 25 ม.ค 2565
+100 | ราคาทองคำ 24 ม.ค 2565
ไม่ปรับ | ราคาทองคำ 22 ม.ค 2565
ไม่ปรับ | ราคาทองคำ 21 ม.ค 2565
+200 | ราคาทองคำ 20 ม.ค 2565
ไม่ปรับ | ราคาทองคำ 19 ม.ค 2565
-100 | ราคาทองคำ 18 ม.ค 2565
-50 | ราคาทองคำ 17 ม.ค 2565
-100 | ราคาทองคำ 15 ม.ค 2565
ไม่ปรับ | ราคาทองคำ 14 ม.ค 2565
ไม่ปรับ | ราคาทองคำ 13 ม.ค 2565
+50 | ราคาทองคำ 12 ม.ค 2565
ไม่ปรับ | ราคาทองคำ 11 ม.ค 2565
+50 | ราคาทองคำ 10 ม.ค 2565
+50 | ราคาทองคำ 8 ม.ค 2565
ไม่ปรับ | ราคาทองคำ 7 ม.ค 2565
-50 | ราคาทองคำ 6 ม.ค 2565
+100 | ราคาทองคำ 5 ม.ค 2565
-200 | ราคาทองคำ 4 ม.ค 2565
-50 | ราคาทองคำ 3 ม.ค 2565
+100 | ราคาทองคำ 1 ม.ค 2565
-350
ปรับ +/- ทองคำแท่ง
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองคำแท่ง
96.5%
ขายบาทละ
ทองรูปพรรณ
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองรูปพรรณ
96.5%
ขายบาทละ
เวลา
ราคาทองคำ 31 ม.ค 2565
-100 28,250.00 28,350.00 27,742.80 28,850.00 09:30:59
+50 28,300.00 28,400.00 27,788.28 28,900.00 12:38:20
-50 28,250.00 28,350.00 27,742.80 28,850.00 14:26:06
-50 28,200.00 28,300.00 27,697.32 28,800.00 16:33:18
ราคาทองคำ 29 ม.ค 2565
+50 28,350.00 28,450.00 27,833.76 28,950.00 09:23:58
ราคาทองคำ 28 ม.ค 2565
-200 28,300.00 28,400.00 27,788.28 28,900.00 09:30:54
ราคาทองคำ 27 ม.ค 2565
-300 28,450.00 28,550.00 27,939.88 29,050.00 09:28:43
+50 28,500.00 28,600.00 27,985.36 29,100.00 15:54:40
ราคาทองคำ 26 ม.ค 2565
ไม่ปรับ 28,700.00 28,800.00 28,182.44 29,300.00 09:26:14
+50 28,750.00 28,850.00 28,227.92 29,350.00 12:32:10
-50 28,700.00 28,800.00 28,182.44 29,300.00 14:56:01
+50 28,750.00 28,850.00 28,227.92 29,350.00 16:53:50
ราคาทองคำ 25 ม.ค 2565
ไม่ปรับ 28,650.00 28,750.00 28,136.96 29,250.00 09:21:53
+50 28,700.00 28,800.00 28,182.44 29,300.00 10:32:49
ราคาทองคำ 24 ม.ค 2565
+50 28,600.00 28,700.00 28,091.48 29,200.00 09:24:58
+50 28,650.00 28,750.00 28,136.96 29,250.00 12:03:45
ราคาทองคำ 22 ม.ค 2565
ไม่ปรับ 28,550.00 28,650.00 28,030.84 29,150.00 09:15:30
ราคาทองคำ 21 ม.ค 2565
+50 28,600.00 28,700.00 28,091.48 29,200.00 09:27:31
+50 28,650.00 28,750.00 28,136.96 29,250.00 09:38:27
+50 28,700.00 28,800.00 28,182.44 29,300.00 12:52:52
-50 28,650.00 28,750.00 28,136.96 29,250.00 14:00:51
-50 28,600.00 28,700.00 28,091.48 29,200.00 15:14:57
-50 28,550.00 28,650.00 28,030.84 29,150.00 15:20:07
ราคาทองคำ 20 ม.ค 2565
+200 28,550.00 28,650.00 28,030.84 29,150.00 09:24:50
+50 28,600.00 28,700.00 28,091.48 29,200.00 10:48:39
-50 28,550.00 28,650.00 28,030.84 29,150.00 14:46:42
ราคาทองคำ 19 ม.ค 2565
+50 28,400.00 28,500.00 27,894.40 29,000.00 09:24:38
-50 28,350.00 28,450.00 27,833.76 28,950.00 16:28:56
ราคาทองคำ 18 ม.ค 2565
-100 28,350.00 28,450.00 27,833.76 28,950.00 09:28:46
+50 28,400.00 28,500.00 27,894.40 29,000.00 10:55:50
-50 28,350.00 28,450.00 27,833.76 28,950.00 12:58:09
+50 28,400.00 28,500.00 27,894.40 29,000.00 13:48:02
-50 28,350.00 28,450.00 27,833.76 28,950.00 14:19:49
ราคาทองคำ 17 ม.ค 2565
+50 28,550.00 28,650.00 28,030.84 29,150.00 09:29:51
+50 28,600.00 28,700.00 28,091.48 29,200.00 13:34:24
-50 28,550.00 28,650.00 28,030.84 29,150.00 14:36:11
-50 28,500.00 28,600.00 27,985.36 29,100.00 14:57:11
-50 28,450.00 28,550.00 27,939.88 29,050.00 15:50:25
ราคาทองคำ 15 ม.ค 2565
-100 28,500.00 28,600.00 27,985.36 29,100.00 09:29:21
ราคาทองคำ 14 ม.ค 2565
-50 28,550.00 28,650.00 28,030.84 29,150.00 09:21:57
+50 28,600.00 28,700.00 28,091.48 29,200.00 09:46:49
ราคาทองคำ 13 ม.ค 2565
+50 28,650.00 28,750.00 28,136.96 29,250.00 09:27:15
-50 28,600.00 28,700.00 28,091.48 29,200.00 13:45:54
ราคาทองคำ 12 ม.ค 2565
+50 28,600.00 28,700.00 28,091.48 29,200.00 09:23:30
+50 28,650.00 28,750.00 28,136.96 29,250.00 12:39:19
-50 28,600.00 28,700.00 28,091.48 29,200.00 16:39:29
ราคาทองคำ 11 ม.ค 2565
ไม่ปรับ 28,550.00 28,650.00 28,030.84 29,150.00 09:25:17
+50 28,600.00 28,700.00 28,091.48 29,200.00 14:13:08
-50 28,550.00 28,650.00 28,030.84 29,150.00 15:14:21
ราคาทองคำ 10 ม.ค 2565
+50 28,550.00 28,650.00 28,030.84 29,150.00 09:22:18
-50 28,500.00 28,600.00 27,985.36 29,100.00 10:30:48
+50 28,550.00 28,650.00 28,030.84 29,150.00 15:54:02
ราคาทองคำ 8 ม.ค 2565
+50 28,500.00 28,600.00 27,985.36 29,100.00 09:20:39
ราคาทองคำ 7 ม.ค 2565
-50 28,400.00 28,500.00 27,894.40 29,000.00 09:23:06
+50 28,450.00 28,550.00 27,939.88 29,050.00 14:29:05
ราคาทองคำ 6 ม.ค 2565
-50 28,450.00 28,550.00 27,939.88 29,050.00 09:26:04
+50 28,500.00 28,600.00 27,985.36 29,100.00 11:58:45
-50 28,450.00 28,550.00 27,939.88 29,050.00 13:55:39
ราคาทองคำ 5 ม.ค 2565
+50 28,450.00 28,550.00 27,939.88 29,050.00 09:28:01
+50 28,500.00 28,600.00 27,985.36 29,100.00 16:37:30
ราคาทองคำ 4 ม.ค 2565
-200 28,400.00 28,500.00 27,894.40 29,000.00 09:27:02
+50 28,450.00 28,550.00 27,939.88 29,050.00 14:42:25
-50 28,400.00 28,500.00 27,894.40 29,000.00 14:52:25
ราคาทองคำ 3 ม.ค 2565
ไม่ปรับ 28,650.00 28,750.00 28,136.96 29,250.00 09:17:25
-50 28,600.00 28,700.00 28,091.48 29,200.00 13:34:59
-50 28,550.00 28,650.00 28,030.84 29,150.00 14:48:43
+50 28,600.00 28,700.00 28,091.48 29,200.00 16:54:31
ราคาทองคำ 1 ม.ค 2565
+100 28,650.00 28,750.00 28,136.96 29,250.00 09:25:00

PLAZAGOLD

พลาซ่าโกลด์ เว็บราคาทอง ราคาทองคําวันนี้ ทองคําแท่ง ทองรูปพรรณ | ราคาทองย้อนหลัง | แหวนทอง Gold Price |

Follow us

Copyright ©2556-2559 PLAZAGOLD.com All rights reserved PLAZAGOLD ™