ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้...เช็คราคาทองคำ

page_id : 6357

ราคาทองย้อนหลัง 2561

ราคาทองย้อนหลัง 2561 หรือ ปี 2018
ปรับ +/- ทองคำแท่ง
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองคำแท่ง
96.5%
ขายบาทละ
ทองรูปพรรณ
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองรูปพรรณ
96.5%
ขายบาทละ
เวลา
ราคาทองคำ 31 ธ.ค 2561
-50 19,600.00 19,700.00 19,253.20 20,200.00 09:17:00
ราคาทองคำ 29 ธ.ค 2561
+50 19,650.00 19,750.00 19,298.68 20,250.00 09:00:00
ราคาทองคำ 28 ธ.ค 2561
+50 19,550.00 19,650.00 19,192.56 20,150.00 09:24:00
-50 19,500.00 19,600.00 19,147.08 20,100.00 12:35:00
+50 19,550.00 19,650.00 19,192.56 20,150.00 13:36:00
+50 19,600.00 19,700.00 19,253.20 20,200.00 15:59:00
ราคาทองคำ 27 ธ.ค 2561
ไม่ปรับ 19,500.00 19,600.00 19,147.08 20,100.00 09:27:00
ราคาทองคำ 26 ธ.ค 2561
+50 19,500.00 19,600.00 19,147.08 20,100.00 09:32:00
+50 19,550.00 19,650.00 19,192.56 20,150.00 13:32:00
-50 19,500.00 19,600.00 19,147.08 20,100.00 14:36:00
ราคาทองคำ 25 ธ.ค 2561
+50 19,450.00 19,550.00 19,101.60 20,050.00 09:27:00
ราคาทองคำ 24 ธ.ค 2561
+50 19,400.00 19,500.00 19,056.12 20,000.00 09:23:00
ราคาทองคำ 22 ธ.ค 2561
-50 19,350.00 19,450.00 18,995.48 19,950.00 09:29:00
ราคาทองคำ 21 ธ.ค 2561
+50 19,350.00 19,450.00 18,995.48 19,950.00 09:28:00
+50 19,400.00 19,500.00 19,056.12 20,000.00 12:30:00
ราคาทองคำ 20 ธ.ค 2561
ไม่ปรับ 19,250.00 19,350.00 18,904.52 19,850.00 09:28:00
+50 19,300.00 19,400.00 18,950.00 19,900.00 16:34:00
ราคาทองคำ 19 ธ.ค 2561
ไม่ปรับ 19,250.00 19,350.00 18,904.52 19,850.00 09:26:00
ราคาทองคำ 18 ธ.ค 2561
+100 19,250.00 19,350.00 18,904.52 19,850.00 09:26:00
ราคาทองคำ 17 ธ.ค 2561
-50 19,150.00 19,250.00 18,798.40 19,750.00 09:32:00
ราคาทองคำ 15 ธ.ค 2561
+50 19,200.00 19,300.00 18,859.04 19,800.00 09:00:00
ราคาทองคำ 14 ธ.ค 2561
ไม่ปรับ 19,200.00 19,300.00 18,859.04 19,800.00 09:17:00
-50 19,150.00 19,250.00 18,798.40 19,750.00 14:47:00
ราคาทองคำ 13 ธ.ค 2561
-50 19,200.00 19,300.00 18,859.04 19,800.00 09:27:00
ราคาทองคำ 12 ธ.ค 2561
-50 19,250.00 19,350.00 18,904.52 19,850.00 09:27:00
ราคาทองคำ 11 ธ.ค 2561
-50 19,250.00 19,350.00 18,904.52 19,850.00 09:29:00
+50 19,300.00 19,400.00 18,950.00 19,900.00 12:58:00
ราคาทองคำ 10 ธ.ค 2561
ไม่ปรับ 19,300.00 19,400.00 18,950.00 19,900.00 09:24:00
ราคาทองคำ 8 ธ.ค 2561
+100 19,300.00 19,400.00 18,950.00 19,900.00 09:07:00
ราคาทองคำ 7 ธ.ค 2561
ไม่ปรับ 19,150.00 19,250.00 18,798.40 19,750.00 09:23:00
+50 19,200.00 19,300.00 18,859.04 19,800.00 15:10:00
ราคาทองคำ 6 ธ.ค 2561
+100 19,200.00 19,300.00 18,859.04 19,800.00 09:28:00
-50 19,150.00 19,250.00 18,798.40 19,750.00 14:03:00
ราคาทองคำ 5 ธ.ค 2561
ไม่ปรับ 19,100.00 19,200.00 18,752.92 19,700.00 09:03:00
ราคาทองคำ 4 ธ.ค 2561
+50 19,050.00 19,150.00 18,707.44 19,650.00 09:20:00
+50 19,100.00 19,200.00 18,752.92 19,700.00 15:14:00
ราคาทองคำ 3 ธ.ค 2561
ไม่ปรับ 19,000.00 19,100.00 18,661.96 19,600.00 09:31:00
-50 18,950.00 19,050.00 18,616.48 19,550.00 09:52:00
+50 19,000.00 19,100.00 18,661.96 19,600.00 14:16:00
ราคาทองคำ 1 ธ.ค 2561
ไม่ปรับ 19,000.00 19,100.00 18,661.96 19,600.00 09:00:00
ราคาทองคำ 30 พ.ย 2561
ไม่ปรับ 19,000.00 19,100.00 18,661.96 19,600.00 09:27:00
ราคาทองคำ 29 พ.ย 2561
ไม่ปรับ 18,950.00 19,050.00 18,616.48 19,550.00 09:23:00
+50 19,000.00 19,100.00 18,661.96 19,600.00 10:21:00
ราคาทองคำ 28 พ.ย 2561
-50 18,950.00 19,050.00 18,616.48 19,550.00 09:20:00
ราคาทองคำ 27 พ.ย 2561
-50 19,050.00 19,150.00 18,707.44 19,650.00 09:20:00
-50 19,000.00 19,100.00 18,661.96 19,600.00 15:24:00
ราคาทองคำ 26 พ.ย 2561
ไม่ปรับ 19,050.00 19,150.00 18,707.44 19,650.00 09:30:00
+50 19,100.00 19,200.00 18,752.92 19,700.00 14:06:00
ราคาทองคำ 24 พ.ย 2561
ไม่ปรับ 19,050.00 19,150.00 18,707.44 19,650.00 09:10:00
ราคาทองคำ 23 พ.ย 2561
ไม่ปรับ 19,100.00 19,200.00 18,752.92 19,700.00 09:25:00
-50 19,050.00 19,150.00 18,707.44 19,650.00 14:32:00
ราคาทองคำ 22 พ.ย 2561
ไม่ปรับ 19,050.00 19,150.00 18,707.44 19,650.00 09:22:00
+50 19,100.00 19,200.00 18,752.92 19,700.00 14:36:00
ราคาทองคำ 21 พ.ย 2561
ไม่ปรับ 19,000.00 19,100.00 18,661.96 19,600.00 09:27:00
+50 19,050.00 19,150.00 18,707.44 19,650.00 16:41:00
ราคาทองคำ 20 พ.ย 2561
ไม่ปรับ 18,950.00 19,050.00 18,616.48 19,550.00 09:22:00
+50 19,000.00 19,100.00 18,661.96 19,600.00 09:48:00
ราคาทองคำ 19 พ.ย 2561
+50 18,950.00 19,050.00 18,616.48 19,550.00 09:24:00
ราคาทองคำ 17 พ.ย 2561
ไม่ปรับ 18,900.00 19,000.00 18,555.84 19,500.00 09:11:00
ราคาทองคำ 16 พ.ย 2561
+50 18,900.00 19,000.00 18,555.84 19,500.00 09:28:00
ราคาทองคำ 15 พ.ย 2561
+50 18,750.00 18,850.00 18,419.40 19,350.00 09:29:00
+50 18,800.00 18,900.00 18,464.88 19,400.00 11:34:00
+50 18,850.00 18,950.00 18,510.36 19,450.00 15:11:00
ราคาทองคำ 14 พ.ย 2561
ไม่ปรับ 18,700.00 18,800.00 18,358.76 19,300.00 09:27:00
ราคาทองคำ 13 พ.ย 2561
-50 18,800.00 18,900.00 18,464.88 19,400.00 09:23:00
-50 18,750.00 18,850.00 18,419.40 19,350.00 10:37:00
-50 18,700.00 18,800.00 18,358.76 19,300.00 16:43:00
ราคาทองคำ 12 พ.ย 2561
ไม่ปรับ 18,900.00 19,000.00 18,555.84 19,500.00 09:22:00
-50 18,850.00 18,950.00 18,510.36 19,450.00 15:22:00
ราคาทองคำ 10 พ.ย 2561
-100 18,900.00 19,000.00 18,555.84 19,500.00 09:26:00
ราคาทองคำ 9 พ.ย 2561
+50 19,000.00 19,100.00 18,661.96 19,600.00 09:24:00
ราคาทองคำ 8 พ.ย 2561
-100 19,000.00 19,100.00 18,661.96 19,600.00 09:29:00
-50 18,950.00 19,050.00 18,616.48 19,550.00 14:09:00
ราคาทองคำ 7 พ.ย 2561
-50 19,100.00 19,200.00 18,752.92 19,700.00 09:29:00
-50 19,050.00 19,150.00 18,707.44 19,650.00 10:23:00
+50 19,100.00 19,200.00 18,752.92 19,700.00 16:07:00
ราคาทองคำ 6 พ.ย 2561
ไม่ปรับ 19,150.00 19,250.00 18,798.40 19,750.00 09:26:00
ราคาทองคำ 5 พ.ย 2561
ไม่ปรับ 19,100.00 19,200.00 18,752.92 19,700.00 09:26:00
+50 19,150.00 19,250.00 18,798.40 19,750.00 12:25:00
ราคาทองคำ 3 พ.ย 2561
ไม่ปรับ 19,100.00 19,200.00 18,752.92 19,700.00 09:19:00

PLAZAGOLD

พลาซ่าโกลด์ เว็บราคาทอง ราคาทองคําวันนี้ ทองคําแท่ง ทองรูปพรรณ | ราคาทองย้อนหลัง | แหวนทอง Gold Price |

Follow us

Copyright ©2556-2559 PLAZAGOLD.com All rights reserved PLAZAGOLD ™