ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้...เช็คราคาทองคำ

ราคาทองย้อนหลัง 2562

ราคาทองย้อนหลัง 2562 หรือ ปี 2019
ปรับ +/- ทองคำแท่ง
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองคำแท่ง
96.5%
ขายบาทละ
ทองรูปพรรณ
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองรูปพรรณ
96.5%
ขายบาทละ
เวลา
ราคาทองคำ 31 ธ.ค 2562
ไม่ปรับ 21,400.00 21,500.00 21,011.76 22,000.00 09:19:00
+50 21,450.00 21,550.00 21,057.24 22,050.00 11:52:00
ราคาทองคำ 30 ธ.ค 2562
+50 21,500.00 21,600.00 21,117.88 22,100.00 09:33:00
+50 21,550.00 21,650.00 21,163.36 22,150.00 10:11:00
-50 21,500.00 21,600.00 21,117.88 22,100.00 13:45:00
-50 21,450.00 21,550.00 21,057.24 22,050.00 15:38:00
-50 21,400.00 21,500.00 21,011.76 22,000.00 17:04:00
ราคาทองคำ 28 ธ.ค 2562
ไม่ปรับ 21,450.00 21,550.00 21,057.24 22,050.00 09:12:00
ราคาทองคำ 27 ธ.ค 2562
+100 21,450.00 21,550.00 21,057.24 22,050.00 09:25:00
+50 21,500.00 21,600.00 21,117.88 22,100.00 09:36:00
-50 21,450.00 21,550.00 21,057.24 22,050.00 13:28:00
ราคาทองคำ 26 ธ.ค 2562
+50 21,350.00 21,450.00 20,966.28 21,950.00 09:28:00
+50 21,400.00 21,500.00 21,011.76 22,000.00 12:37:00
-50 21,350.00 21,450.00 20,966.28 21,950.00 13:56:00
ราคาทองคำ 25 ธ.ค 2562
+100 21,300.00 21,400.00 20,920.80 21,900.00 09:27:00
ราคาทองคำ 24 ธ.ค 2562
+50 21,150.00 21,250.00 20,769.20 21,750.00 09:23:00
+50 21,200.00 21,300.00 20,814.68 21,800.00 15:09:00
ราคาทองคำ 23 ธ.ค 2562
ไม่ปรับ 21,050.00 21,150.00 20,678.24 21,650.00 09:17:00
+50 21,100.00 21,200.00 20,723.72 21,700.00 13:35:00
ราคาทองคำ 21 ธ.ค 2562
ไม่ปรับ 21,050.00 21,150.00 20,678.24 21,650.00 09:20:00
ราคาทองคำ 20 ธ.ค 2562
ไม่ปรับ 21,050.00 21,150.00 20,678.24 21,650.00 09:20:00
ราคาทองคำ 19 ธ.ค 2562
ไม่ปรับ 21,050.00 21,150.00 20,678.24 21,650.00 09:22:00
ราคาทองคำ 18 ธ.ค 2562
-50 21,050.00 21,150.00 20,678.24 21,650.00 09:25:00
ราคาทองคำ 17 ธ.ค 2562
ไม่ปรับ 21,050.00 21,150.00 20,678.24 21,650.00 09:20:00
+50 21,100.00 21,200.00 20,723.72 21,700.00 15:35:00
ราคาทองคำ 16 ธ.ค 2562
ไม่ปรับ 21,000.00 21,100.00 20,617.60 21,600.00 09:27:00
+50 21,050.00 21,150.00 20,678.24 21,650.00 13:44:00
-50 21,000.00 21,100.00 20,617.60 21,600.00 15:35:00
+50 21,050.00 21,150.00 20,678.24 21,650.00 16:33:00
ราคาทองคำ 14 ธ.ค 2562
+50 21,000.00 21,100.00 20,617.60 21,600.00 09:17:00
ราคาทองคำ 13 ธ.ค 2562
-50 20,900.00 21,000.00 20,526.64 21,500.00 09:26:00
+50 20,950.00 21,050.00 20,572.12 21,550.00 14:46:00
ราคาทองคำ 12 ธ.ค 2562
+50 21,000.00 21,100.00 20,617.60 21,600.00 09:25:00
-50 20,950.00 21,050.00 20,572.12 21,550.00 15:41:00
ราคาทองคำ 11 ธ.ค 2562
-50 20,900.00 21,000.00 20,526.64 21,500.00 09:28:00
+50 20,950.00 21,050.00 20,572.12 21,550.00 14:31:00
ราคาทองคำ 10 ธ.ค 2562
ไม่ปรับ 20,900.00 21,000.00 20,526.64 21,500.00 09:26:00
+50 20,950.00 21,050.00 20,572.12 21,550.00 16:08:00
ราคาทองคำ 9 ธ.ค 2562
-50 20,900.00 21,000.00 20,526.64 21,500.00 09:28:00
ราคาทองคำ 7 ธ.ค 2562
-150 20,950.00 21,050.00 20,572.12 21,550.00 09:12:00
ราคาทองคำ 6 ธ.ค 2562
ไม่ปรับ 21,100.00 21,200.00 20,723.72 21,700.00 09:21:00
ราคาทองคำ 5 ธ.ค 2562
ไม่ปรับ 21,100.00 21,200.00 20,723.72 21,700.00 09:18:00
ราคาทองคำ 4 ธ.ค 2562
+200 21,100.00 21,200.00 20,723.72 21,700.00 09:21:00
+50 21,150.00 21,250.00 20,769.20 21,750.00 14:14:00
-50 21,100.00 21,200.00 20,723.72 21,700.00 16:08:00
ราคาทองคำ 3 ธ.ค 2562
+50 20,850.00 20,950.00 20,481.16 21,450.00 09:20:00
+50 20,900.00 21,000.00 20,526.64 21,500.00 15:47:00
ราคาทองคำ 2 ธ.ค 2562
-50 20,800.00 20,900.00 20,420.52 21,400.00 09:18:00
ราคาทองคำ 30 พ.ย 2562
+50 20,850.00 20,950.00 20,481.16 21,450.00 09:12:00
ราคาทองคำ 29 พ.ย 2562
-50 20,750.00 20,850.00 20,375.04 21,350.00 09:27:00
+50 20,800.00 20,900.00 20,420.52 21,400.00 11:51:00
ราคาทองคำ 28 พ.ย 2562
ไม่ปรับ 20,800.00 20,900.00 20,420.52 21,400.00 09:27:00
ราคาทองคำ 27 พ.ย 2562
+50 20,800.00 20,900.00 20,420.52 21,400.00 09:24:00
ราคาทองคำ 26 พ.ย 2562
-50 20,750.00 20,850.00 20,375.04 21,350.00 09:29:00
ราคาทองคำ 25 พ.ย 2562
ไม่ปรับ 20,850.00 20,950.00 20,481.16 21,450.00 09:26:00
-50 20,800.00 20,900.00 20,420.52 21,400.00 13:03:00
ราคาทองคำ 23 พ.ย 2562
-100 20,850.00 20,950.00 20,481.16 21,450.00 09:17:00
ราคาทองคำ 22 พ.ย 2562
-50 20,900.00 21,000.00 20,526.64 21,500.00 09:20:00
+50 20,950.00 21,050.00 20,572.12 21,550.00 16:36:00
ราคาทองคำ 21 พ.ย 2562
-50 20,950.00 21,050.00 20,572.12 21,550.00 09:27:00
ราคาทองคำ 20 พ.ย 2562
+50 20,950.00 21,050.00 20,572.12 21,550.00 09:24:00
+50 21,000.00 21,100.00 20,617.60 21,600.00 12:33:00
ราคาทองคำ 19 พ.ย 2562
+50 20,900.00 21,000.00 20,526.64 21,500.00 09:27:00
+50 20,950.00 21,050.00 20,572.12 21,550.00 12:58:00
-50 20,900.00 21,000.00 20,526.64 21,500.00 15:43:00
ราคาทองคำ 18 พ.ย 2562
-50 20,900.00 21,000.00 20,526.64 21,500.00 09:30:00
-50 20,850.00 20,950.00 20,481.16 21,450.00 15:27:00
ราคาทองคำ 16 พ.ย 2562
+50 20,950.00 21,050.00 20,572.12 21,550.00 09:15:00
ราคาทองคำ 15 พ.ย 2562
ไม่ปรับ 20,900.00 21,000.00 20,526.64 21,500.00 09:23:00
ราคาทองคำ 14 พ.ย 2562
-50 20,850.00 20,950.00 20,481.16 21,450.00 09:21:00
+50 20,900.00 21,000.00 20,526.64 21,500.00 14:48:00
ราคาทองคำ 13 พ.ย 2562
+50 20,850.00 20,950.00 20,481.16 21,450.00 09:27:00
-50 20,800.00 20,900.00 20,420.52 21,400.00 15:39:00
+50 20,850.00 20,950.00 20,481.16 21,450.00 16:05:00
+50 20,900.00 21,000.00 20,526.64 21,500.00 16:42:00
ราคาทองคำ 12 พ.ย 2562
-150 20,850.00 20,950.00 20,481.16 21,450.00 09:21:00
-50 20,800.00 20,900.00 20,420.52 21,400.00 13:16:00
ราคาทองคำ 11 พ.ย 2562
ไม่ปรับ 21,000.00 21,100.00 20,617.60 21,600.00 09:29:00
-50 20,950.00 21,050.00 20,572.12 21,550.00 10:23:00
+50 21,000.00 21,100.00 20,617.60 21,600.00 15:36:00
ราคาทองคำ 9 พ.ย 2562
-50 21,000.00 21,100.00 20,617.60 21,600.00 09:09:00
ราคาทองคำ 8 พ.ย 2562
-150 21,100.00 21,200.00 20,723.72 21,700.00 09:23:00
-50 21,050.00 21,150.00 20,678.24 21,650.00 16:25:00
ราคาทองคำ 7 พ.ย 2562
+50 21,300.00 21,400.00 20,920.80 21,900.00 09:24:00
+50 21,350.00 21,450.00 20,966.28 21,950.00 14:02:00
-50 21,300.00 21,400.00 20,920.80 21,900.00 14:24:00
-50 21,250.00 21,350.00 20,860.16 21,850.00 16:31:00
ราคาทองคำ 6 พ.ย 2562
-200 21,250.00 21,350.00 20,860.16 21,850.00 09:28:00
-50 21,200.00 21,300.00 20,814.68 21,800.00 12:51:00
+50 21,250.00 21,350.00 20,860.16 21,850.00 14:04:00
+50 21,300.00 21,400.00 20,920.80 21,900.00 14:17:00
-50 21,250.00 21,350.00 20,860.16 21,850.00 15:13:00
ราคาทองคำ 5 พ.ย 2562
-50 21,450.00 21,550.00 21,057.24 22,050.00 09:25:00
ราคาทองคำ 4 พ.ย 2562
-50 21,500.00 21,600.00 21,117.88 22,100.00 09:19:00

Notice: Undefined offset: 0 in /home/postfre2/domains/plazagold.com/public_html/wp-content/themes/wpdsign_plazagold.com/footer.php on line 8

Notice: Trying to get property of non-object in /home/postfre2/domains/plazagold.com/public_html/wp-content/themes/wpdsign_plazagold.com/footer.php on line 8
footer_gold
PLAZAGOLD

พลาซ่าโกลด์ เว็บราคาทอง ราคาทองคําวันนี้ ทองคําแท่ง ทองรูปพรรณ | ราคาทองย้อนหลัง | แหวนทอง Gold Price |

Follow us

Copyright ©2556-2559 PLAZAGOLD.com All rights reserved PLAZAGOLD ™