ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้...เช็คราคาทองคำ

หน้าหลัก » ราคาทองคำวันนี้

ราคาทองคำวันนี้ 21 ส.ค 2558 ทองคำแท่ง 1 บาท 19,450 | ราคาทองรูปพรรณ 1 บาท 19,850

โดย PLAZAGOLD.com 2015-08-21 17:05

ราคาทองคำวันนี้


ราคาทองคำแท่งวันนี้ 21/08/2558
19,350.00(รับซื้อ) – 19,450.00(ขายออก) [-50] ครั้งที่6
19,400.00(รับซื้อ) – 19,500.00(ขายออก) [-50] ครั้งที่5
19,450.00(รับซื้อ) – 19,550.00(ขายออก) [-50] ครั้งที่4
19,500.00(รับซื้อ) – 19,600.00(ขายออก) [-50] ครั้งที่3
19,550.00(รับซื้อ) – 19,650.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่2
19,500.00(รับซื้อ) – 19,600.00(ขายออก) [+400] ครั้งที่1

ราคาทองรูปพรรณ วันนี้
19,071.28(รับซื้อ) – 19,850.00 (ขายออก) [-50] ครั้งที่6
19,116.76(รับซื้อ) – 19,900.00 (ขายออก) [-50] ครั้งที่5
19,162.24(รับซื้อ) – 19,950.00 (ขายออก) [-50] ครั้งที่4
19,222.88(รับซื้อ) – 20,000.00 (ขายออก) [-50] ครั้งที่3
19,268.36(รับซื้อ) – 20,050.00 (ขายออก) [+50] ครั้งที่2
19,222.88(รับซื้อ) – 20,000.00 (ขายออก) [+400] ครั้งที่1

ราคาทองคำวันนี้ ราคาทองบาทละ

ราคาทองรูปพรรณ 96.5% วันนี้
ราคาทองคำวันนี้ที่ซื้อขายตามร้านทอง
ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ ซึ่งขึ้นอยู่กับลายของทอง +/- 700-1000บาท โดยประมาณ
ราคาทองคำ 1 บาท 19,450 – 20,150 บาท
ราคาทองครึ่งสลึง 2,431 – 3,131 บาท
ราคาทองคำ 1 สลึง 4,863 – 5,563 บาท
ราคาทองคำ 2 สลึง
ทองคำ 50 สตางค์
9,725 – 10,425 บาท
ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ +/- (ค่ากำเหน็จ)700-1000บาท
ราคาทองประจำวัน & ปรับเปลี่ยนระหว่างวัน
วันที่ เวลา ทองคำแท่ง 96.5%

รับซื้อบาทละ ทองคำแท่ง 96.5%

ขายบาทละ ทองรูปพรรณ 96.5%

รับซื้อบาทละ ทองรูปพรรณ 96.5%

ขายบาทละ +/-
21 ส.ค 2558 15:05:00 19,350.00 19,450.00 19,071.28 19,850.00 -50
21 ส.ค 2558 14:16:00 19,400.00 19,500.00 19,116.76 19,900.00 -50
21 ส.ค 2558 14:08:00 19,450.00 19,550.00 19,162.24 19,950.00 -50
21 ส.ค 2558 13:39:00 19,500.00 19,600.00 19,222.88 20,000.00 -50
21 ส.ค 2558 09:52:00 19,550.00 19,650.00 19,268.36 20,050.00 +50
21 ส.ค 2558 09:34:00 19,500.00 19,600.00 19,222.88 20,000.00 +400

เช็คราคาทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ : http://goldprice.plazagold.com/
ราคาทอง1สลึงวันนี้ : http://goldprice.plazagold.com/golddimes1
Fanpage : https://www.facebook.com/ราคาทอง1สลึงวันนี้