ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้...เช็คราคาทองคำ

หน้าหลัก » ราคาทองคำวันนี้

ราคาทองคำวันนี้ 25 ส.ค 2558 ทองคำแท่ง 1 บาท 19,350 | ราคาทองรูปพรรณ 1 บาท 19,750

โดย PLAZAGOLD.com 2015-08-25 17:04

ราคาทองคำวันนี้


ราคาทองคำแท่งวันนี้ 25/08/2558
19,250.00(รับซื้อ) – 19,350.00(ขายออก) [-50] ครั้งที่6
19,300.00(รับซื้อ) – 19,400.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่5
19,250.00(รับซื้อ) – 19,350.00(ขายออก) [-50] ครั้งที่4
19,300.00(รับซื้อ) – 19,400.00(ขายออก) [-50] ครั้งที่3
19,350.00(รับซื้อ) – 19,450.00(ขายออก) [-50] ครั้งที่2
19,400.00(รับซื้อ) – 19,500.00(ขายออก) [-50] ครั้งที่1

ราคาทองรูปพรรณ วันนี้
18,965.16(รับซื้อ) – 19,750.00 (ขายออก) [-50] ครั้งที่6
19,025.80(รับซื้อ) – 19,800.00 (ขายออก) [+50] ครั้งที่5
18,965.16(รับซื้อ) – 19,750.00 (ขายออก) [-50] ครั้งที่4
19,025.80(รับซื้อ) – 19,800.00 (ขายออก) [-50] ครั้งที่3
19,071.28(รับซื้อ) – 19,850.00 (ขายออก) [-50] ครั้งที่2
19,116.76(รับซื้อ) – 19,900.00 (ขายออก) [-50] ครั้งที่1

ราคาทองคำวันนี้ ราคาทอง1สลึงวันนี้

ราคาทองรูปพรรณ 96.5% วันนี้
ราคาทองคำวันนี้ที่ซื้อขายตามร้านทอง
ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ ซึ่งขึ้นอยู่กับลายของทอง +/- 700-1000บาท โดยประมาณ
ราคาทองคำ 1 บาท 19,350 – 20,050 บาท
ราคาทองครึ่งสลึง 2,419 – 3,119 บาท
ราคาทองคำ 1 สลึง 4,838 – 5,538 บาท
ราคาทองคำ 2 สลึง
ทองคำ 50 สตางค์
9,675 – 10,375 บาท
ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ +/- (ค่ากำเหน็จ)700-1000บาท
ราคาทองประจำวัน & ปรับเปลี่ยนระหว่างวัน
วันที่ เวลา ทองคำแท่ง 96.5%

รับซื้อบาทละ ทองคำแท่ง 96.5%

ขายบาทละ ทองรูปพรรณ 96.5%

รับซื้อบาทละ ทองรูปพรรณ 96.5%

ขายบาทละ +/-
25 ส.ค 2558 15:27:00 19,250.00 19,350.00 18,965.16 19,750.00 -50
25 ส.ค 2558 14:07:00 19,300.00 19,400.00 19,025.80 19,800.00 +50
25 ส.ค 2558 13:43:00 19,250.00 19,350.00 18,965.16 19,750.00 -50
25 ส.ค 2558 13:35:00 19,300.00 19,400.00 19,025.80 19,800.00 -50
25 ส.ค 2558 09:45:00 19,350.00 19,450.00 19,071.28 19,850.00 -50
25 ส.ค 2558 09:26:00 19,400.00 19,500.00 19,116.76 19,900.00 -50

เช็คราคาทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ : http://goldprice.plazagold.com/
ราคาทอง1สลึงวันนี้ : http://goldprice.plazagold.com/golddimes1
Fanpage : https://www.facebook.com/ราคาทอง1สลึงวันนี้