ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้...เช็คราคาทองคำ

หน้าหลัก » ไม่มีหมวดหมู่

ราคาทองคำวันนี้ 30 เม.ย 2558 ทองคำแท่งบาทละ รับซื้อ 18,700.00 – 18,800.00 ราคาทองรูปพรรณ

โดย PLAZAGOLD.com 2015-04-30 23:47

ไม่มีหมวดหมู่
ราคาทองคำแท่งวันนี้ 30/04/2558
18,700.00(รับซื้อ) - 18,800.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่6
18,650.00(รับซื้อ) - 18,750.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่5
18,600.00(รับซื้อ) - 18,700.00(ขายออก) [-50] ครั้งที่4
18,650.00(รับซื้อ) - 18,750.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่3
18,600.00(รับซื้อ) - 18,700.00(ขายออก) [-50] ครั้งที่2
18,650.00(รับซื้อ) - 18,750.00(ขายออก) [n/a] ครั้งที่1

ราคาทองรูปพรรณ วันนี้
18,434.56(รับซื้อ) - 19,200.00 (ขายออก) [+50] ครั้งที่6
18,373.92(รับซื้อ) - 19,150.00 (ขายออก) [+50] ครั้งที่5
18,328.44(รับซื้อ) - 19,100.00 (ขายออก) [-50] ครั้งที่4
18,373.92(รับซื้อ) - 19,150.00 (ขายออก) [+50] ครั้งที่3
18,328.44(รับซื้อ) - 19,100.00 (ขายออก) [-50] ครั้งที่2
18,373.92(รับซื้อ) - 19,150.00 (ขายออก) [n/a] ครั้งที่1ราคาทองคำวันนี้ ราคาทองบาทละ
ราคาทองรูปพรรณ 96.5% วันนี้
ราคาทองคำวันนี้ที่ซื้อขายตามร้านทอง
ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ ซึ่งขึ้นอยู่กับลายของทอง +/- 700-1000บาท โดยประมาณ
ราคาทองคำ 1 บาท 18,800 - 19,500 บาท
ราคาทองครึ่งสลึง 2,350 - 3,050 บาท
ราคาทองคำ 1 สลึง 4,700 - 5,400 บาท
ราคาทองคำ 2 สลึง
ทองคำ 50 สตางค์
9,400 - 10,100 บาท
ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ +/- (ค่ากำเหน็จ)700-1000บาท


ราคาทองประจำวัน & ปรับเปลี่ยนระหว่างวัน
วันที่ เวลา ทองคำแท่ง 96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองคำแท่ง 96.5%
ขายบาทละ
ทองรูปพรรณ 96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองรูปพรรณ 96.5%
ขายบาทละ
+/-
30 เม.ย 2558 15:14:00 18,700.00 18,800.00 18,434.56 19,200.00 +50
30 เม.ย 2558 14:57:00 18,650.00 18,750.00 18,373.92 19,150.00 +50
30 เม.ย 2558 14:29:00 18,600.00 18,700.00 18,328.44 19,100.00 -50
30 เม.ย 2558 13:02:00 18,650.00 18,750.00 18,373.92 19,150.00 +50
30 เม.ย 2558 11:47:00 18,600.00 18,700.00 18,328.44 19,100.00 -50
30 เม.ย 2558 09:33:00 18,650.00 18,750.00 18,373.92 19,150.00 n/a


เช็คราคาทองคำวันนี้
ราคาทองคำ http://goldprice.plazagold.com/

ราคาทองคำวันนี้ 30 เม.ย 2558 ทองคำแท่งบาทละ รับซื้อ 18,700.00 – 18,800.00 ราคาทองรูปพรรณ

โดย PLAZAGOLD.com 2015-04-30 23:46

ไม่มีหมวดหมู่
ราคาทองคำแท่งวันนี้ 30/04/2558
18,700.00(รับซื้อ) - 18,800.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่6
18,650.00(รับซื้อ) - 18,750.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่5
18,600.00(รับซื้อ) - 18,700.00(ขายออก) [-50] ครั้งที่4
18,650.00(รับซื้อ) - 18,750.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่3
18,600.00(รับซื้อ) - 18,700.00(ขายออก) [-50] ครั้งที่2
18,650.00(รับซื้อ) - 18,750.00(ขายออก) [n/a] ครั้งที่1

ราคาทองรูปพรรณ วันนี้
18,434.56(รับซื้อ) - 19,200.00 (ขายออก) [+50] ครั้งที่6
18,373.92(รับซื้อ) - 19,150.00 (ขายออก) [+50] ครั้งที่5
18,328.44(รับซื้อ) - 19,100.00 (ขายออก) [-50] ครั้งที่4
18,373.92(รับซื้อ) - 19,150.00 (ขายออก) [+50] ครั้งที่3
18,328.44(รับซื้อ) - 19,100.00 (ขายออก) [-50] ครั้งที่2
18,373.92(รับซื้อ) - 19,150.00 (ขายออก) [n/a] ครั้งที่1ราคาทองคำวันนี้ ราคาทองบาทละ
ราคาทองรูปพรรณ 96.5% วันนี้
ราคาทองคำวันนี้ที่ซื้อขายตามร้านทอง
ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ ซึ่งขึ้นอยู่กับลายของทอง +/- 700-1000บาท โดยประมาณ
ราคาทองคำ 1 บาท 18,800 - 19,500 บาท
ราคาทองครึ่งสลึง 2,350 - 3,050 บาท
ราคาทองคำ 1 สลึง 4,700 - 5,400 บาท
ราคาทองคำ 2 สลึง
ทองคำ 50 สตางค์
9,400 - 10,100 บาท
ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ +/- (ค่ากำเหน็จ)700-1000บาท


ราคาทองประจำวัน & ปรับเปลี่ยนระหว่างวัน
วันที่ เวลา ทองคำแท่ง 96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองคำแท่ง 96.5%
ขายบาทละ
ทองรูปพรรณ 96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองรูปพรรณ 96.5%
ขายบาทละ
+/-
30 เม.ย 2558 15:14:00 18,700.00 18,800.00 18,434.56 19,200.00 +50
30 เม.ย 2558 14:57:00 18,650.00 18,750.00 18,373.92 19,150.00 +50
30 เม.ย 2558 14:29:00 18,600.00 18,700.00 18,328.44 19,100.00 -50
30 เม.ย 2558 13:02:00 18,650.00 18,750.00 18,373.92 19,150.00 +50
30 เม.ย 2558 11:47:00 18,600.00 18,700.00 18,328.44 19,100.00 -50
30 เม.ย 2558 09:33:00 18,650.00 18,750.00 18,373.92 19,150.00 n/a


เช็คราคาทองคำวันนี้
ราคาทองคำ http://goldprice.plazagold.com/

ราคาทองคำวันนี้ 30 เม.ย 2558 ทองคำแท่งบาทละ รับซื้อ 18,700.00 – 18,800.00 ราคาทองรูปพรรณ

โดย PLAZAGOLD.com 2015-04-30 23:45

ไม่มีหมวดหมู่
ราคาทองคำแท่งวันนี้ 30/04/2558
18,700.00(รับซื้อ) - 18,800.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่6
18,650.00(รับซื้อ) - 18,750.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่5
18,600.00(รับซื้อ) - 18,700.00(ขายออก) [-50] ครั้งที่4
18,650.00(รับซื้อ) - 18,750.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่3
18,600.00(รับซื้อ) - 18,700.00(ขายออก) [-50] ครั้งที่2
18,650.00(รับซื้อ) - 18,750.00(ขายออก) [n/a] ครั้งที่1

ราคาทองรูปพรรณ วันนี้
18,434.56(รับซื้อ) - 19,200.00 (ขายออก) [+50] ครั้งที่6
18,373.92(รับซื้อ) - 19,150.00 (ขายออก) [+50] ครั้งที่5
18,328.44(รับซื้อ) - 19,100.00 (ขายออก) [-50] ครั้งที่4
18,373.92(รับซื้อ) - 19,150.00 (ขายออก) [+50] ครั้งที่3
18,328.44(รับซื้อ) - 19,100.00 (ขายออก) [-50] ครั้งที่2
18,373.92(รับซื้อ) - 19,150.00 (ขายออก) [n/a] ครั้งที่1ราคาทองคำวันนี้ ราคาทองบาทละ
ราคาทองรูปพรรณ 96.5% วันนี้
ราคาทองคำวันนี้ที่ซื้อขายตามร้านทอง
ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ ซึ่งขึ้นอยู่กับลายของทอง +/- 700-1000บาท โดยประมาณ
ราคาทองคำ 1 บาท 18,800 - 19,500 บาท
ราคาทองครึ่งสลึง 2,350 - 3,050 บาท
ราคาทองคำ 1 สลึง 4,700 - 5,400 บาท
ราคาทองคำ 2 สลึง
ทองคำ 50 สตางค์
9,400 - 10,100 บาท
ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ +/- (ค่ากำเหน็จ)700-1000บาท


ราคาทองประจำวัน & ปรับเปลี่ยนระหว่างวัน
วันที่ เวลา ทองคำแท่ง 96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองคำแท่ง 96.5%
ขายบาทละ
ทองรูปพรรณ 96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองรูปพรรณ 96.5%
ขายบาทละ
+/-
30 เม.ย 2558 15:14:00 18,700.00 18,800.00 18,434.56 19,200.00 +50
30 เม.ย 2558 14:57:00 18,650.00 18,750.00 18,373.92 19,150.00 +50
30 เม.ย 2558 14:29:00 18,600.00 18,700.00 18,328.44 19,100.00 -50
30 เม.ย 2558 13:02:00 18,650.00 18,750.00 18,373.92 19,150.00 +50
30 เม.ย 2558 11:47:00 18,600.00 18,700.00 18,328.44 19,100.00 -50
30 เม.ย 2558 09:33:00 18,650.00 18,750.00 18,373.92 19,150.00 n/a


เช็คราคาทองคำวันนี้
ราคาทองคำ http://goldprice.plazagold.com/

ราคาทองคำวันนี้ 30 เม.ย 2558 ทองคำแท่งบาทละ รับซื้อ 18,700.00 – 18,800.00 ราคาทองรูปพรรณ

โดย PLAZAGOLD.com 2015-04-30 23:44

ไม่มีหมวดหมู่
ราคาทองคำแท่งวันนี้ 30/04/2558
18,700.00(รับซื้อ) - 18,800.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่6
18,650.00(รับซื้อ) - 18,750.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่5
18,600.00(รับซื้อ) - 18,700.00(ขายออก) [-50] ครั้งที่4
18,650.00(รับซื้อ) - 18,750.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่3
18,600.00(รับซื้อ) - 18,700.00(ขายออก) [-50] ครั้งที่2
18,650.00(รับซื้อ) - 18,750.00(ขายออก) [n/a] ครั้งที่1

ราคาทองรูปพรรณ วันนี้
18,434.56(รับซื้อ) - 19,200.00 (ขายออก) [+50] ครั้งที่6
18,373.92(รับซื้อ) - 19,150.00 (ขายออก) [+50] ครั้งที่5
18,328.44(รับซื้อ) - 19,100.00 (ขายออก) [-50] ครั้งที่4
18,373.92(รับซื้อ) - 19,150.00 (ขายออก) [+50] ครั้งที่3
18,328.44(รับซื้อ) - 19,100.00 (ขายออก) [-50] ครั้งที่2
18,373.92(รับซื้อ) - 19,150.00 (ขายออก) [n/a] ครั้งที่1ราคาทองคำวันนี้ ราคาทองบาทละ
ราคาทองรูปพรรณ 96.5% วันนี้
ราคาทองคำวันนี้ที่ซื้อขายตามร้านทอง
ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ ซึ่งขึ้นอยู่กับลายของทอง +/- 700-1000บาท โดยประมาณ
ราคาทองคำ 1 บาท 18,800 - 19,500 บาท
ราคาทองครึ่งสลึง 2,350 - 3,050 บาท
ราคาทองคำ 1 สลึง 4,700 - 5,400 บาท
ราคาทองคำ 2 สลึง
ทองคำ 50 สตางค์
9,400 - 10,100 บาท
ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ +/- (ค่ากำเหน็จ)700-1000บาท


ราคาทองประจำวัน & ปรับเปลี่ยนระหว่างวัน
วันที่ เวลา ทองคำแท่ง 96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองคำแท่ง 96.5%
ขายบาทละ
ทองรูปพรรณ 96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองรูปพรรณ 96.5%
ขายบาทละ
+/-
30 เม.ย 2558 15:14:00 18,700.00 18,800.00 18,434.56 19,200.00 +50
30 เม.ย 2558 14:57:00 18,650.00 18,750.00 18,373.92 19,150.00 +50
30 เม.ย 2558 14:29:00 18,600.00 18,700.00 18,328.44 19,100.00 -50
30 เม.ย 2558 13:02:00 18,650.00 18,750.00 18,373.92 19,150.00 +50
30 เม.ย 2558 11:47:00 18,600.00 18,700.00 18,328.44 19,100.00 -50
30 เม.ย 2558 09:33:00 18,650.00 18,750.00 18,373.92 19,150.00 n/a


เช็คราคาทองคำวันนี้
ราคาทองคำ http://goldprice.plazagold.com/

ราคาทองคำวันนี้ 30 เม.ย 2558 ทองคำแท่งบาทละ รับซื้อ 18,700.00 – 18,800.00 ราคาทองรูปพรรณ

โดย PLAZAGOLD.com 2015-04-30 23:43

ไม่มีหมวดหมู่
ราคาทองคำแท่งวันนี้ 30/04/2558
18,700.00(รับซื้อ) - 18,800.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่6
18,650.00(รับซื้อ) - 18,750.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่5
18,600.00(รับซื้อ) - 18,700.00(ขายออก) [-50] ครั้งที่4
18,650.00(รับซื้อ) - 18,750.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่3
18,600.00(รับซื้อ) - 18,700.00(ขายออก) [-50] ครั้งที่2
18,650.00(รับซื้อ) - 18,750.00(ขายออก) [n/a] ครั้งที่1

ราคาทองรูปพรรณ วันนี้
18,434.56(รับซื้อ) - 19,200.00 (ขายออก) [+50] ครั้งที่6
18,373.92(รับซื้อ) - 19,150.00 (ขายออก) [+50] ครั้งที่5
18,328.44(รับซื้อ) - 19,100.00 (ขายออก) [-50] ครั้งที่4
18,373.92(รับซื้อ) - 19,150.00 (ขายออก) [+50] ครั้งที่3
18,328.44(รับซื้อ) - 19,100.00 (ขายออก) [-50] ครั้งที่2
18,373.92(รับซื้อ) - 19,150.00 (ขายออก) [n/a] ครั้งที่1ราคาทองคำวันนี้ ราคาทองบาทละ
ราคาทองรูปพรรณ 96.5% วันนี้
ราคาทองคำวันนี้ที่ซื้อขายตามร้านทอง
ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ ซึ่งขึ้นอยู่กับลายของทอง +/- 700-1000บาท โดยประมาณ
ราคาทองคำ 1 บาท 18,800 - 19,500 บาท
ราคาทองครึ่งสลึง 2,350 - 3,050 บาท
ราคาทองคำ 1 สลึง 4,700 - 5,400 บาท
ราคาทองคำ 2 สลึง
ทองคำ 50 สตางค์
9,400 - 10,100 บาท
ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ +/- (ค่ากำเหน็จ)700-1000บาท


ราคาทองประจำวัน & ปรับเปลี่ยนระหว่างวัน
วันที่ เวลา ทองคำแท่ง 96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองคำแท่ง 96.5%
ขายบาทละ
ทองรูปพรรณ 96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองรูปพรรณ 96.5%
ขายบาทละ
+/-
30 เม.ย 2558 15:14:00 18,700.00 18,800.00 18,434.56 19,200.00 +50
30 เม.ย 2558 14:57:00 18,650.00 18,750.00 18,373.92 19,150.00 +50
30 เม.ย 2558 14:29:00 18,600.00 18,700.00 18,328.44 19,100.00 -50
30 เม.ย 2558 13:02:00 18,650.00 18,750.00 18,373.92 19,150.00 +50
30 เม.ย 2558 11:47:00 18,600.00 18,700.00 18,328.44 19,100.00 -50
30 เม.ย 2558 09:33:00 18,650.00 18,750.00 18,373.92 19,150.00 n/a


เช็คราคาทองคำวันนี้
ราคาทองคำ http://goldprice.plazagold.com/

ราคาทองคำวันนี้ 30 เม.ย 2558 ทองคำแท่งบาทละ รับซื้อ 18,700.00 – 18,800.00 ราคาทองรูปพรรณ

โดย PLAZAGOLD.com 2015-04-30 23:42

ไม่มีหมวดหมู่
ราคาทองคำแท่งวันนี้ 30/04/2558
18,700.00(รับซื้อ) - 18,800.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่6
18,650.00(รับซื้อ) - 18,750.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่5
18,600.00(รับซื้อ) - 18,700.00(ขายออก) [-50] ครั้งที่4
18,650.00(รับซื้อ) - 18,750.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่3
18,600.00(รับซื้อ) - 18,700.00(ขายออก) [-50] ครั้งที่2
18,650.00(รับซื้อ) - 18,750.00(ขายออก) [n/a] ครั้งที่1

ราคาทองรูปพรรณ วันนี้
18,434.56(รับซื้อ) - 19,200.00 (ขายออก) [+50] ครั้งที่6
18,373.92(รับซื้อ) - 19,150.00 (ขายออก) [+50] ครั้งที่5
18,328.44(รับซื้อ) - 19,100.00 (ขายออก) [-50] ครั้งที่4
18,373.92(รับซื้อ) - 19,150.00 (ขายออก) [+50] ครั้งที่3
18,328.44(รับซื้อ) - 19,100.00 (ขายออก) [-50] ครั้งที่2
18,373.92(รับซื้อ) - 19,150.00 (ขายออก) [n/a] ครั้งที่1ราคาทองคำวันนี้ ราคาทองบาทละ
ราคาทองรูปพรรณ 96.5% วันนี้
ราคาทองคำวันนี้ที่ซื้อขายตามร้านทอง
ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ ซึ่งขึ้นอยู่กับลายของทอง +/- 700-1000บาท โดยประมาณ
ราคาทองคำ 1 บาท 18,800 - 19,500 บาท
ราคาทองครึ่งสลึง 2,350 - 3,050 บาท
ราคาทองคำ 1 สลึง 4,700 - 5,400 บาท
ราคาทองคำ 2 สลึง
ทองคำ 50 สตางค์
9,400 - 10,100 บาท
ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ +/- (ค่ากำเหน็จ)700-1000บาท


ราคาทองประจำวัน & ปรับเปลี่ยนระหว่างวัน
วันที่ เวลา ทองคำแท่ง 96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองคำแท่ง 96.5%
ขายบาทละ
ทองรูปพรรณ 96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองรูปพรรณ 96.5%
ขายบาทละ
+/-
30 เม.ย 2558 15:14:00 18,700.00 18,800.00 18,434.56 19,200.00 +50
30 เม.ย 2558 14:57:00 18,650.00 18,750.00 18,373.92 19,150.00 +50
30 เม.ย 2558 14:29:00 18,600.00 18,700.00 18,328.44 19,100.00 -50
30 เม.ย 2558 13:02:00 18,650.00 18,750.00 18,373.92 19,150.00 +50
30 เม.ย 2558 11:47:00 18,600.00 18,700.00 18,328.44 19,100.00 -50
30 เม.ย 2558 09:33:00 18,650.00 18,750.00 18,373.92 19,150.00 n/a


เช็คราคาทองคำวันนี้
ราคาทองคำ http://goldprice.plazagold.com/

ราคาทองคำวันนี้ 30 เม.ย 2558 ทองคำแท่งบาทละ รับซื้อ 18,700.00 – 18,800.00 ราคาทองรูปพรรณ

โดย PLAZAGOLD.com 2015-04-30 23:41

ไม่มีหมวดหมู่
ราคาทองคำแท่งวันนี้ 30/04/2558
18,700.00(รับซื้อ) - 18,800.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่6
18,650.00(รับซื้อ) - 18,750.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่5
18,600.00(รับซื้อ) - 18,700.00(ขายออก) [-50] ครั้งที่4
18,650.00(รับซื้อ) - 18,750.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่3
18,600.00(รับซื้อ) - 18,700.00(ขายออก) [-50] ครั้งที่2
18,650.00(รับซื้อ) - 18,750.00(ขายออก) [n/a] ครั้งที่1

ราคาทองรูปพรรณ วันนี้
18,434.56(รับซื้อ) - 19,200.00 (ขายออก) [+50] ครั้งที่6
18,373.92(รับซื้อ) - 19,150.00 (ขายออก) [+50] ครั้งที่5
18,328.44(รับซื้อ) - 19,100.00 (ขายออก) [-50] ครั้งที่4
18,373.92(รับซื้อ) - 19,150.00 (ขายออก) [+50] ครั้งที่3
18,328.44(รับซื้อ) - 19,100.00 (ขายออก) [-50] ครั้งที่2
18,373.92(รับซื้อ) - 19,150.00 (ขายออก) [n/a] ครั้งที่1ราคาทองคำวันนี้ ราคาทองบาทละ
ราคาทองรูปพรรณ 96.5% วันนี้
ราคาทองคำวันนี้ที่ซื้อขายตามร้านทอง
ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ ซึ่งขึ้นอยู่กับลายของทอง +/- 700-1000บาท โดยประมาณ
ราคาทองคำ 1 บาท 18,800 - 19,500 บาท
ราคาทองครึ่งสลึง 2,350 - 3,050 บาท
ราคาทองคำ 1 สลึง 4,700 - 5,400 บาท
ราคาทองคำ 2 สลึง
ทองคำ 50 สตางค์
9,400 - 10,100 บาท
ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ +/- (ค่ากำเหน็จ)700-1000บาท


ราคาทองประจำวัน & ปรับเปลี่ยนระหว่างวัน
วันที่ เวลา ทองคำแท่ง 96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองคำแท่ง 96.5%
ขายบาทละ
ทองรูปพรรณ 96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองรูปพรรณ 96.5%
ขายบาทละ
+/-
30 เม.ย 2558 15:14:00 18,700.00 18,800.00 18,434.56 19,200.00 +50
30 เม.ย 2558 14:57:00 18,650.00 18,750.00 18,373.92 19,150.00 +50
30 เม.ย 2558 14:29:00 18,600.00 18,700.00 18,328.44 19,100.00 -50
30 เม.ย 2558 13:02:00 18,650.00 18,750.00 18,373.92 19,150.00 +50
30 เม.ย 2558 11:47:00 18,600.00 18,700.00 18,328.44 19,100.00 -50
30 เม.ย 2558 09:33:00 18,650.00 18,750.00 18,373.92 19,150.00 n/a


เช็คราคาทองคำวันนี้
ราคาทองคำ http://goldprice.plazagold.com/ราคาทองคำวันนี้ 30 เม.ย 2558 ทองคำแท่งบาทละ รับซื้อ 18,700.00 – 18,800.00 ราคาทองรูปพรรณ

ราคาทองคำวันนี้ 30 เม.ย 2558 ทองคำแท่งบาทละ รับซื้อ 18,700.00 – 18,800.00 ราคาทองรูปพรรณ

ราคาทองคำวันนี้ 30 เม.ย 2558 ทองคำแท่งบาทละ รับซื้อ 18,700.00 – 18,800.00 ราคาทองรูปพรรณ

ราคาทองคำวันนี้ 30 เม.ย 2558 ทองคำแท่งบาทละ รับซื้อ 18,700.00 – 18,800.00 ราคาทองรูปพรรณ

ราคาทองคำวันนี้ 30 เม.ย 2558 ทองคำแท่งบาทละ รับซื้อ 18,700.00 – 18,800.00 ราคาทองรูปพรรณ

ราคาทองคำวันนี้ 30 เม.ย 2558 ทองคำแท่งบาทละ รับซื้อ 18,700.00 – 18,800.00 ราคาทองรูปพรรณ

ราคาทองคำวันนี้ 30 เม.ย 2558 ทองคำแท่งบาทละ รับซื้อ 18,700.00 – 18,800.00 ราคาทองรูปพรรณNotice: Undefined offset: 0 in /home/postfre2/domains/plazagold.com/public_html/wp-content/themes/wpdsign_plazagold.com/footer.php on line 8

Notice: Trying to get property of non-object in /home/postfre2/domains/plazagold.com/public_html/wp-content/themes/wpdsign_plazagold.com/footer.php on line 8
footer_gold
PLAZAGOLD

พลาซ่าโกลด์ เว็บราคาทอง ราคาทองคําวันนี้ ทองคําแท่ง ทองรูปพรรณ | ราคาทองย้อนหลัง | แหวนทอง Gold Price |

Follow us

Copyright ©2556-2559 PLAZAGOLD.com All rights reserved PLAZAGOLD ™