ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้...เช็คราคาทองคำ

ราคาทองย้อนหลัง ตุลาคม 2563

เดือน ปี
+100 | ราคาทองคำ 31 ต.ค 2563
-100 | ราคาทองคำ 30 ต.ค 2563
-300 | ราคาทองคำ 29 ต.ค 2563
-50 | ราคาทองคำ 28 ต.ค 2563
ไม่ปรับ | ราคาทองคำ 27 ต.ค 2563
-50 | ราคาทองคำ 26 ต.ค 2563
-50 | ราคาทองคำ 24 ต.ค 2563
-100 | ราคาทองคำ 23 ต.ค 2563
ไม่ปรับ | ราคาทองคำ 22 ต.ค 2563
+100 | ราคาทองคำ 21 ต.ค 2563
ไม่ปรับ | ราคาทองคำ 20 ต.ค 2563
+150 | ราคาทองคำ 19 ต.ค 2563
-100 | ราคาทองคำ 17 ต.ค 2563
+150 | ราคาทองคำ 16 ต.ค 2563
+50 | ราคาทองคำ 15 ต.ค 2563
-350 | ราคาทองคำ 14 ต.ค 2563
ไม่ปรับ | ราคาทองคำ 13 ต.ค 2563
+50 | ราคาทองคำ 12 ต.ค 2563
+150 | ราคาทองคำ 10 ต.ค 2563
+250 | ราคาทองคำ 9 ต.ค 2563
-50 | ราคาทองคำ 8 ต.ค 2563
-300 | ราคาทองคำ 7 ต.ค 2563
-50 | ราคาทองคำ 6 ต.ค 2563
-150 | ราคาทองคำ 5 ต.ค 2563
-100 | ราคาทองคำ 3 ต.ค 2563
+200 | ราคาทองคำ 2 ต.ค 2563
+100 | ราคาทองคำ 1 ต.ค 2563
-450
ปรับ +/- ทองคำแท่ง
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองคำแท่ง
96.5%
ขายบาทละ
ทองรูปพรรณ
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองรูปพรรณ
96.5%
ขายบาทละ
เวลา
ราคาทองคำ 31 ต.ค 2563
+100 27,650.00 27,750.00 27,151.56 28,250.00 09:23:57
ราคาทองคำ 30 ต.ค 2563
-100 27,600.00 27,700.00 27,106.08 28,200.00 09:28:44
ราคาทองคำ 29 ต.ค 2563
-300 27,700.00 27,800.00 27,197.04 28,300.00 09:20:24
+50 27,750.00 27,850.00 27,257.68 28,350.00 10:06:05
-50 27,700.00 27,800.00 27,197.04 28,300.00 15:16:05
ราคาทองคำ 28 ต.ค 2563
+50 28,100.00 28,200.00 27,591.20 28,700.00 09:21:05
-50 28,050.00 28,150.00 27,545.72 28,650.00 10:09:52
-50 28,000.00 28,100.00 27,500.24 28,600.00 15:25:52
ราคาทองคำ 27 ต.ค 2563
+100 28,150.00 28,250.00 27,636.68 28,750.00 09:22:49
-50 28,100.00 28,200.00 27,591.20 28,700.00 14:26:41
-50 28,050.00 28,150.00 27,545.72 28,650.00 15:33:41
ราคาทองคำ 26 ต.ค 2563
ไม่ปรับ 28,100.00 28,200.00 27,591.20 28,700.00 09:27:07
-50 28,050.00 28,150.00 27,545.72 28,650.00 11:38:20
+50 28,100.00 28,200.00 27,591.20 28,700.00 14:40:23
-50 28,050.00 28,150.00 27,545.72 28,650.00 15:30:23
ราคาทองคำ 24 ต.ค 2563
-50 28,100.00 28,200.00 27,591.20 28,700.00 09:10:28
ราคาทองคำ 23 ต.ค 2563
-100 28,150.00 28,250.00 27,636.68 28,750.00 09:26:11
ราคาทองคำ 22 ต.ค 2563
-50 28,200.00 28,300.00 27,697.32 28,800.00 09:24:31
+50 28,250.00 28,350.00 27,742.80 28,850.00 10:04:00
+50 28,300.00 28,400.00 27,788.28 28,900.00 14:32:57
-50 28,250.00 28,350.00 27,742.80 28,850.00 16:07:57
ราคาทองคำ 21 ต.ค 2563
+100 28,200.00 28,300.00 27,697.32 28,800.00 09:28:15
ราคาทองคำ 20 ต.ค 2563
-100 28,000.00 28,100.00 27,500.24 28,600.00 09:21:41
+50 28,050.00 28,150.00 27,545.72 28,650.00 10:17:00
-50 28,000.00 28,100.00 27,500.24 28,600.00 12:50:13
+50 28,050.00 28,150.00 27,545.72 28,650.00 13:27:13
+50 28,100.00 28,200.00 27,591.20 28,700.00 16:27:53
ราคาทองคำ 19 ต.ค 2563
+50 28,000.00 28,100.00 27,500.24 28,600.00 09:25:49
+50 28,050.00 28,150.00 27,545.72 28,650.00 12:40:57
+50 28,100.00 28,200.00 27,591.20 28,700.00 12:58:57
ราคาทองคำ 17 ต.ค 2563
-100 27,950.00 28,050.00 27,439.60 28,550.00 09:25:42
ราคาทองคำ 16 ต.ค 2563
+150 28,050.00 28,150.00 27,545.72 28,650.00 09:26:42
ราคาทองคำ 15 ต.ค 2563
ไม่ปรับ 27,900.00 28,000.00 27,394.12 28,500.00 09:24:16
+50 27,950.00 28,050.00 27,439.60 28,550.00 11:31:00
-50 27,900.00 28,000.00 27,394.12 28,500.00 13:04:02
+50 27,950.00 28,050.00 27,439.60 28,550.00 14:33:02
ราคาทองคำ 14 ต.ค 2563
-350 27,900.00 28,000.00 27,394.12 28,500.00 09:26:25
ราคาทองคำ 13 ต.ค 2563
-50 28,200.00 28,300.00 27,697.32 28,800.00 09:19:00
-50 28,150.00 28,250.00 27,636.68 28,750.00 12:15:00
+50 28,200.00 28,300.00 27,697.32 28,800.00 13:34:59
+50 28,250.00 28,350.00 27,742.80 28,850.00 15:45:59
ราคาทองคำ 12 ต.ค 2563
ไม่ปรับ 28,200.00 28,300.00 27,697.32 28,800.00 09:22:57
+50 28,250.00 28,350.00 27,742.80 28,850.00 10:23:41
ราคาทองคำ 10 ต.ค 2563
+150 28,200.00 28,300.00 27,697.32 28,800.00 09:10:21
ราคาทองคำ 9 ต.ค 2563
+200 28,000.00 28,100.00 27,500.24 28,600.00 09:25:25
+50 28,050.00 28,150.00 27,545.72 28,650.00 10:26:26
-50 28,000.00 28,100.00 27,500.24 28,600.00 13:11:08
+50 28,050.00 28,150.00 27,545.72 28,650.00 14:53:08
ราคาทองคำ 8 ต.ค 2563
-50 27,800.00 27,900.00 27,303.16 28,400.00 09:21:13
+50 27,850.00 27,950.00 27,348.64 28,450.00 13:53:19
-50 27,800.00 27,900.00 27,303.16 28,400.00 14:56:58
ราคาทองคำ 7 ต.ค 2563
-350 27,800.00 27,900.00 27,303.16 28,400.00 09:28:17
+50 27,850.00 27,950.00 27,348.64 28,450.00 09:53:00
+50 27,900.00 28,000.00 27,394.12 28,500.00 13:41:00
+50 27,950.00 28,050.00 27,439.60 28,550.00 14:20:00
-50 27,900.00 28,000.00 27,394.12 28,500.00 14:42:17
-50 27,850.00 27,950.00 27,348.64 28,450.00 16:18:17
ราคาทองคำ 6 ต.ค 2563
ไม่ปรับ 28,200.00 28,300.00 27,697.32 28,800.00 09:26:55
-50 28,150.00 28,250.00 27,636.68 28,750.00 11:51:43
ราคาทองคำ 5 ต.ค 2563
-100 28,250.00 28,350.00 27,742.80 28,850.00 09:21:45
-50 28,200.00 28,300.00 27,697.32 28,800.00 10:44:00
-50 28,150.00 28,250.00 27,636.68 28,750.00 14:17:56
+50 28,200.00 28,300.00 27,697.32 28,800.00 16:10:56
ราคาทองคำ 3 ต.ค 2563
-100 28,350.00 28,450.00 27,833.76 28,950.00 09:16:54
ราคาทองคำ 2 ต.ค 2563
+50 28,300.00 28,400.00 27,788.28 28,900.00 09:26:29
-50 28,250.00 28,350.00 27,742.80 28,850.00 09:49:00
+50 28,300.00 28,400.00 27,788.28 28,900.00 12:16:00
+50 28,350.00 28,450.00 27,833.76 28,950.00 12:20:00
+50 28,400.00 28,500.00 27,894.40 29,000.00 12:44:00
+50 28,450.00 28,550.00 27,939.88 29,050.00 13:25:59
+50 28,500.00 28,600.00 27,985.36 29,100.00 13:32:59
-50 28,450.00 28,550.00 27,939.88 29,050.00 14:46:52
+50 28,500.00 28,600.00 27,985.36 29,100.00 15:23:53
-50 28,450.00 28,550.00 27,939.88 29,050.00 15:45:53
ราคาทองคำ 1 ต.ค 2563
ไม่ปรับ 28,150.00 28,250.00 27,636.68 28,750.00 09:22:53
+50 28,200.00 28,300.00 27,697.32 28,800.00 10:01:20
+50 28,250.00 28,350.00 27,742.80 28,850.00 11:51:00
-50 28,200.00 28,300.00 27,697.32 28,800.00 13:13:28
+50 28,250.00 28,350.00 27,742.80 28,850.00 13:36:28

Notice: Undefined offset: 0 in /home/postfre2/domains/plazagold.com/public_html/wp-content/themes/wpdsign_plazagold.com/footer.php on line 8

Notice: Trying to get property of non-object in /home/postfre2/domains/plazagold.com/public_html/wp-content/themes/wpdsign_plazagold.com/footer.php on line 8
footer_gold
PLAZAGOLD

พลาซ่าโกลด์ เว็บราคาทอง ราคาทองคําวันนี้ ทองคําแท่ง ทองรูปพรรณ | ราคาทองย้อนหลัง | แหวนทอง Gold Price |

Follow us

Copyright ©2556-2559 PLAZAGOLD.com All rights reserved PLAZAGOLD ™