ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้...เช็คราคาทองคำ

ราคาทองย้อนหลัง 2550

ราคาทองย้อนหลัง 2550 หรือ ปี 2007
ปรับ +/- ทองคำแท่ง
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองคำแท่ง
96.5%
ขายบาทละ
ทองรูปพรรณ
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองรูปพรรณ
96.5%
ขายบาทละ
เวลา
ราคาทองคำ 29 ธ.ค 2550
+150 13,200.00 13,300.00 13,007.28 13,700.00 09:30:00
ราคาทองคำ 28 ธ.ค 2550
+50 13,100.00 13,200.00 12,916.32 13,600.00 09:30:00
-50 13,050.00 13,150.00 12,855.68 13,550.00 12:25:00
ราคาทองคำ 27 ธ.ค 2550
+200 13,050.00 13,150.00 12,855.68 13,550.00 09:30:00
ราคาทองคำ 26 ธ.ค 2550
ไม่ปรับ 12,800.00 12,900.00 12,613.12 13,300.00 09:30:00
+50 12,850.00 12,950.00 12,658.60 13,350.00 13:20:00
ราคาทองคำ 25 ธ.ค 2550
ไม่ปรับ 12,800.00 12,900.00 12,613.12 13,300.00 09:30:00
ราคาทองคำ 24 ธ.ค 2550
ไม่ปรับ 12,800.00 12,900.00 12,613.12 13,300.00 09:30:00
ราคาทองคำ 22 ธ.ค 2550
+100 12,800.00 12,900.00 12,613.12 13,300.00 09:30:00
ราคาทองคำ 21 ธ.ค 2550
ไม่ปรับ 12,700.00 12,800.00 12,522.16 13,200.00 09:30:00
ราคาทองคำ 20 ธ.ค 2550
ไม่ปรับ 12,700.00 12,800.00 12,522.16 13,200.00 09:30:00
ราคาทองคำ 19 ธ.ค 2550
+100 12,700.00 12,800.00 12,522.16 13,200.00 09:30:00
ราคาทองคำ 18 ธ.ค 2550
ไม่ปรับ 12,600.00 12,700.00 12,416.04 13,100.00 09:30:00
ราคาทองคำ 17 ธ.ค 2550
+50 12,650.00 12,750.00 12,461.52 13,150.00 09:30:00
-50 12,600.00 12,700.00 12,416.04 13,100.00 13:10:00
ราคาทองคำ 15 ธ.ค 2550
-50 12,600.00 12,700.00 12,416.04 13,100.00 09:30:00
ราคาทองคำ 14 ธ.ค 2550
-100 12,700.00 12,800.00 12,522.16 13,200.00 09:30:00
-50 12,650.00 12,750.00 12,461.52 13,150.00 15:20:00
ราคาทองคำ 13 ธ.ค 2550
+50 12,800.00 12,900.00 12,613.12 13,300.00 09:30:00
ราคาทองคำ 12 ธ.ค 2550
-100 12,700.00 12,800.00 12,522.16 13,200.00 09:30:00
+50 12,750.00 12,850.00 12,567.64 13,250.00 13:50:00
ราคาทองคำ 11 ธ.ค 2550
+150 12,800.00 12,900.00 12,613.12 13,300.00 09:30:00
ราคาทองคำ 10 ธ.ค 2550
ไม่ปรับ 12,650.00 12,750.00 12,461.52 13,150.00 09:30:00
ราคาทองคำ 8 ธ.ค 2550
-50 12,650.00 12,750.00 12,461.52 13,150.00 09:30:00
ราคาทองคำ 7 ธ.ค 2550
+150 12,750.00 12,850.00 12,567.64 13,250.00 09:30:00
-50 12,700.00 12,800.00 12,522.16 13,200.00 15:13:00
ราคาทองคำ 6 ธ.ค 2550
+50 12,650.00 12,750.00 12,461.52 13,150.00 09:30:00
-50 12,600.00 12,700.00 12,416.04 13,100.00 15:00:00
ราคาทองคำ 4 ธ.ค 2550
+100 12,650.00 12,750.00 12,461.52 13,150.00 09:30:00
-50 12,600.00 12,700.00 12,416.04 13,100.00 12:30:00
ราคาทองคำ 3 ธ.ค 2550
+50 12,600.00 12,700.00 12,416.04 13,100.00 09:30:00
-50 12,550.00 12,650.00 12,370.56 13,050.00 16:10:00
ราคาทองคำ 1 ธ.ค 2550
-150 12,550.00 12,650.00 12,370.56 13,050.00 09:30:00
ราคาทองคำ 30 พ.ย 2550
-50 12,750.00 12,850.00 12,567.64 13,250.00 09:30:00
-50 12,700.00 12,800.00 12,522.16 13,200.00 13:35:00
ราคาทองคำ 29 พ.ย 2550
+50 12,750.00 12,850.00 12,567.64 13,250.00 09:30:00
+50 12,800.00 12,900.00 12,613.12 13,300.00 11:57:00
+50 12,850.00 12,950.00 12,658.60 13,350.00 14:50:00
-50 12,800.00 12,900.00 12,613.12 13,300.00 15:45:00
ราคาทองคำ 28 พ.ย 2550
-200 12,900.00 13,000.00 12,719.24 13,400.00 09:30:00
-50 12,850.00 12,950.00 12,658.60 13,350.00 10:38:00
-50 12,800.00 12,900.00 12,613.12 13,300.00 13:10:00
-50 12,750.00 12,850.00 12,567.64 13,250.00 16:07:00
-50 12,700.00 12,800.00 12,522.16 13,200.00 17:00:00
ราคาทองคำ 27 พ.ย 2550
ไม่ปรับ 13,100.00 13,200.00 12,916.32 13,600.00 09:30:00
ราคาทองคำ 26 พ.ย 2550
+100 13,100.00 13,200.00 12,916.32 13,600.00 09:30:00
ราคาทองคำ 24 พ.ย 2550
+150 13,000.00 13,100.00 12,810.20 13,500.00 09:30:00
ราคาทองคำ 23 พ.ย 2550
+100 12,850.00 12,950.00 12,658.60 13,350.00 09:30:00
+50 12,900.00 13,000.00 12,719.24 13,400.00 14:45:00
-50 12,850.00 12,950.00 12,658.60 13,350.00 16:17:00
ราคาทองคำ 22 พ.ย 2550
ไม่ปรับ 12,750.00 12,850.00 12,567.64 13,250.00 09:30:00
ราคาทองคำ 21 พ.ย 2550
+250 12,750.00 12,850.00 12,567.64 13,250.00 09:30:00
+50 12,800.00 12,900.00 12,613.12 13,300.00 14:38:00
-50 12,750.00 12,850.00 12,567.64 13,250.00 15:45:00
ราคาทองคำ 20 พ.ย 2550
-150 12,450.00 12,550.00 12,264.44 12,950.00 09:30:00
-50 12,400.00 12,500.00 12,218.96 12,900.00 11:00:00
+50 12,450.00 12,550.00 12,264.44 12,950.00 12:57:00
+50 12,500.00 12,600.00 12,325.08 13,000.00 15:05:00
ราคาทองคำ 19 พ.ย 2550
+50 12,600.00 12,700.00 12,416.04 13,100.00 09:30:00
ราคาทองคำ 17 พ.ย 2550
ไม่ปรับ 12,550.00 12,650.00 12,370.56 13,050.00 09:30:00
ราคาทองคำ 16 พ.ย 2550
-300 12,600.00 12,700.00 12,416.04 13,100.00 09:30:00
-50 12,550.00 12,650.00 12,370.56 13,050.00 11:50:00
ราคาทองคำ 15 พ.ย 2550
+150 12,900.00 13,000.00 12,719.24 13,400.00 09:30:00
ราคาทองคำ 14 พ.ย 2550
ไม่ปรับ 12,750.00 12,850.00 12,567.64 13,250.00 09:30:00
ราคาทองคำ 13 พ.ย 2550
-200 12,750.00 12,850.00 12,567.64 13,250.00 09:30:00
+50 12,800.00 12,900.00 12,613.12 13,300.00 13:10:00
-50 12,750.00 12,850.00 12,567.64 13,250.00 15:45:00
ราคาทองคำ 12 พ.ย 2550
-200 13,050.00 13,150.00 12,855.68 13,550.00 09:30:00
-50 13,000.00 13,100.00 12,810.20 13,500.00 10:50:00
-50 12,950.00 13,050.00 12,764.72 13,450.00 11:40:00
-50 12,900.00 13,000.00 12,719.24 13,400.00 12:40:00
+50 12,950.00 13,050.00 12,764.72 13,450.00 13:53:00
ราคาทองคำ 10 พ.ย 2550
ไม่ปรับ 13,250.00 13,350.00 13,052.76 13,750.00 09:30:00
ราคาทองคำ 9 พ.ย 2550
+50 13,250.00 13,350.00 13,052.76 13,750.00 09:30:00
ราคาทองคำ 8 พ.ย 2550
-100 13,200.00 13,300.00 13,007.28 13,700.00 09:30:00
+50 13,250.00 13,350.00 13,052.76 13,750.00 10:55:00
-50 13,200.00 13,300.00 13,007.28 13,700.00 11:23:00
+50 13,250.00 13,350.00 13,052.76 13,750.00 14:00:00
-50 13,200.00 13,300.00 13,007.28 13,700.00 15:10:00
ราคาทองคำ 7 พ.ย 2550
+300 13,200.00 13,300.00 13,007.28 13,700.00 09:30:00
+50 13,250.00 13,350.00 13,052.76 13,750.00 09:55:00
-50 13,200.00 13,300.00 13,007.28 13,700.00 11:45:00
+50 13,250.00 13,350.00 13,052.76 13,750.00 15:50:00
+50 13,300.00 13,400.00 13,113.40 13,800.00 16:10:00
ราคาทองคำ 6 พ.ย 2550
+150 12,850.00 12,950.00 12,658.60 13,350.00 09:30:00
+50 12,900.00 13,000.00 12,719.24 13,400.00 14:00:00
ราคาทองคำ 5 พ.ย 2550
-50 12,750.00 12,850.00 12,567.64 13,250.00 09:30:00
-50 12,700.00 12,800.00 12,522.16 13,200.00 11:30:00
ราคาทองคำ 3 พ.ย 2550
+250 12,800.00 12,900.00 12,613.12 13,300.00 09:30:00
ราคาทองคำ 2 พ.ย 2550
ไม่ปรับ 12,600.00 12,700.00 12,416.04 13,100.00 09:30:00
-50 12,550.00 12,650.00 12,370.56 13,050.00 13:55:00
ราคาทองคำ 1 พ.ย 2550
+100 12,600.00 12,700.00 12,416.04 13,100.00 09:30:00
+50 12,650.00 12,750.00 12,461.52 13,150.00 11:20:00
-50 12,600.00 12,700.00 12,416.04 13,100.00 15:20:00

Notice: Undefined offset: 0 in /home/postfre2/domains/plazagold.com/public_html/wp-content/themes/wpdsign_plazagold.com/footer.php on line 8

Notice: Trying to get property of non-object in /home/postfre2/domains/plazagold.com/public_html/wp-content/themes/wpdsign_plazagold.com/footer.php on line 8
footer_gold
PLAZAGOLD

พลาซ่าโกลด์ เว็บราคาทอง ราคาทองคําวันนี้ ทองคําแท่ง ทองรูปพรรณ | ราคาทองย้อนหลัง | แหวนทอง Gold Price |

Follow us

Copyright ©2556-2559 PLAZAGOLD.com All rights reserved PLAZAGOLD ™