ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้...เช็คราคาทองคำ

ราคาทองย้อนหลัง ตุลาคม 2564

เดือน ปี
-50 | ราคาทองคำ 30 ต.ค 2564
-150 | ราคาทองคำ 29 ต.ค 2564
+150 | ราคาทองคำ 28 ต.ค 2564
-50 | ราคาทองคำ 27 ต.ค 2564
ไม่ปรับ | ราคาทองคำ 26 ต.ค 2564
-50 | ราคาทองคำ 25 ต.ค 2564
+50 | ราคาทองคำ 23 ต.ค 2564
+50 | ราคาทองคำ 22 ต.ค 2564
+100 | ราคาทองคำ 21 ต.ค 2564
+50 | ราคาทองคำ 20 ต.ค 2564
+100 | ราคาทองคำ 19 ต.ค 2564
-100 | ราคาทองคำ 18 ต.ค 2564
-100 | ราคาทองคำ 16 ต.ค 2564
-100 | ราคาทองคำ 15 ต.ค 2564
+350 | ราคาทองคำ 14 ต.ค 2564
ไม่ปรับ | ราคาทองคำ 13 ต.ค 2564
-250 | ราคาทองคำ 12 ต.ค 2564
-50 | ราคาทองคำ 11 ต.ค 2564
ไม่ปรับ | ราคาทองคำ 9 ต.ค 2564
+50 | ราคาทองคำ 8 ต.ค 2564
+50 | ราคาทองคำ 7 ต.ค 2564
ไม่ปรับ | ราคาทองคำ 6 ต.ค 2564
+100 | ราคาทองคำ 5 ต.ค 2564
ไม่ปรับ | ราคาทองคำ 4 ต.ค 2564
+50 | ราคาทองคำ 2 ต.ค 2564
+200 | ราคาทองคำ 1 ต.ค 2564
400
ปรับ +/- ทองคำแท่ง
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองคำแท่ง
96.5%
ขายบาทละ
ทองรูปพรรณ
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองรูปพรรณ
96.5%
ขายบาทละ
เวลา
ราคาทองคำ 30 ต.ค 2564
-50 28,050.00 28,150.00 27,545.72 28,650.00 09:10:54
ราคาทองคำ 29 ต.ค 2564
-100 28,150.00 28,250.00 27,636.68 28,750.00 09:27:14
-50 28,100.00 28,200.00 27,591.20 28,700.00 14:24:37
ราคาทองคำ 28 ต.ค 2564
+150 28,250.00 28,350.00 27,742.80 28,850.00 09:25:29
ราคาทองคำ 27 ต.ค 2564
-100 28,050.00 28,150.00 27,545.72 28,650.00 09:27:43
+50 28,100.00 28,200.00 27,591.20 28,700.00 09:47:35
-50 28,050.00 28,150.00 27,545.72 28,650.00 12:48:01
+50 28,100.00 28,200.00 27,591.20 28,700.00 15:51:12
ราคาทองคำ 26 ต.ค 2564
ไม่ปรับ 28,150.00 28,250.00 27,636.68 28,750.00 09:21:26
+50 28,200.00 28,300.00 27,697.32 28,800.00 10:08:41
-50 28,150.00 28,250.00 27,636.68 28,750.00 15:52:28
ราคาทองคำ 25 ต.ค 2564
ไม่ปรับ 28,200.00 28,300.00 27,697.32 28,800.00 09:26:28
-50 28,150.00 28,250.00 27,636.68 28,750.00 09:39:16
-50 28,100.00 28,200.00 27,591.20 28,700.00 10:23:16
+50 28,150.00 28,250.00 27,636.68 28,750.00 10:29:35
-50 28,100.00 28,200.00 27,591.20 28,700.00 12:12:00
+50 28,150.00 28,250.00 27,636.68 28,750.00 15:13:00
ราคาทองคำ 23 ต.ค 2564
+50 28,200.00 28,300.00 27,697.32 28,800.00 09:33:11
ราคาทองคำ 22 ต.ค 2564
+50 28,150.00 28,250.00 27,636.68 28,750.00 09:24:59
-50 28,100.00 28,200.00 27,591.20 28,700.00 13:23:24
+50 28,150.00 28,250.00 27,636.68 28,750.00 13:37:43
ราคาทองคำ 21 ต.ค 2564
+150 28,150.00 28,250.00 27,636.68 28,750.00 09:25:58
-50 28,100.00 28,200.00 27,591.20 28,700.00 10:08:31
+50 28,150.00 28,250.00 27,636.68 28,750.00 12:59:57
-50 28,100.00 28,200.00 27,591.20 28,700.00 13:34:59
ราคาทองคำ 20 ต.ค 2564
ไม่ปรับ 27,950.00 28,050.00 27,439.60 28,550.00 09:26:40
+50 28,000.00 28,100.00 27,500.24 28,600.00 09:50:25
-50 27,950.00 28,050.00 27,439.60 28,550.00 11:53:14
+50 28,000.00 28,100.00 27,500.24 28,600.00 12:53:13
ราคาทองคำ 19 ต.ค 2564
+50 27,900.00 28,000.00 27,394.12 28,500.00 09:22:05
+50 27,950.00 28,050.00 27,439.60 28,550.00 10:39:46
ราคาทองคำ 18 ต.ค 2564
ไม่ปรับ 27,950.00 28,050.00 27,439.60 28,550.00 09:23:50
-50 27,900.00 28,000.00 27,394.12 28,500.00 13:12:24
-50 27,850.00 27,950.00 27,348.64 28,450.00 16:54:16
ราคาทองคำ 16 ต.ค 2564
-100 27,950.00 28,050.00 27,439.60 28,550.00 09:11:57
ราคาทองคำ 15 ต.ค 2564
-50 28,100.00 28,200.00 27,591.20 28,700.00 13:33:00
-50 28,050.00 28,150.00 27,545.72 28,650.00 14:33:00
ไม่ปรับ 28,150.00 28,250.00 27,636.68 28,750.00 09:26:00
+50 28,100.00 28,200.00 27,591.20 28,700.00 15:07:23
-50 28,050.00 28,150.00 27,545.72 28,650.00 15:25:23
ราคาทองคำ 14 ต.ค 2564
+250 28,050.00 28,150.00 27,545.72 28,650.00 09:28:15
-50 28,000.00 28,100.00 27,500.24 28,600.00 09:47:42
+50 28,050.00 28,150.00 27,545.72 28,650.00 11:56:30
+50 28,100.00 28,200.00 27,591.20 28,700.00 15:33:02
+50 28,150.00 28,250.00 27,636.68 28,750.00 17:06:03
ราคาทองคำ 13 ต.ค 2564
-150 27,650.00 27,750.00 27,151.56 28,250.00 09:27:08
+50 27,700.00 27,800.00 27,197.04 28,300.00 09:58:54
+50 27,750.00 27,850.00 27,257.68 28,350.00 15:13:04
+50 27,800.00 27,900.00 27,303.16 28,400.00 17:12:55
ราคาทองคำ 12 ต.ค 2564
-250 27,800.00 27,900.00 27,303.16 28,400.00 09:28:06
+50 27,850.00 27,950.00 27,348.64 28,450.00 12:09:42
-50 27,800.00 27,900.00 27,303.16 28,400.00 14:15:04
-50 27,750.00 27,850.00 27,257.68 28,350.00 15:42:04
+50 27,800.00 27,900.00 27,303.16 28,400.00 16:14:19
ราคาทองคำ 11 ต.ค 2564
-50 28,050.00 28,150.00 27,545.72 28,650.00 09:23:50
ราคาทองคำ 9 ต.ค 2564
ไม่ปรับ 28,100.00 28,200.00 27,591.20 28,700.00 09:19:38
ราคาทองคำ 8 ต.ค 2564
+50 28,100.00 28,200.00 27,591.20 28,700.00 09:25:21
+50 28,150.00 28,250.00 27,636.68 28,750.00 13:08:42
-50 28,100.00 28,200.00 27,591.20 28,700.00 14:04:42
ราคาทองคำ 7 ต.ค 2564
+100 28,100.00 28,200.00 27,591.20 28,700.00 09:25:55
-50 28,050.00 28,150.00 27,545.72 28,650.00 12:36:34
+50 28,100.00 28,200.00 27,591.20 28,700.00 13:25:20
-50 28,050.00 28,150.00 27,545.72 28,650.00 15:52:27
ราคาทองคำ 6 ต.ค 2564
+100 28,100.00 28,200.00 27,591.20 28,700.00 09:29:06
-50 28,050.00 28,150.00 27,545.72 28,650.00 09:53:37
-50 28,000.00 28,100.00 27,500.24 28,600.00 15:25:45
ราคาทองคำ 5 ต.ค 2564
+250 28,150.00 28,250.00 27,636.68 28,750.00 09:31:06
-50 28,100.00 28,200.00 27,591.20 28,700.00 09:49:19
-50 28,050.00 28,150.00 27,545.72 28,650.00 10:56:05
-50 28,000.00 28,100.00 27,500.24 28,600.00 13:52:11
+50 28,050.00 28,150.00 27,545.72 28,650.00 14:21:07
-50 28,000.00 28,100.00 27,500.24 28,600.00 15:24:07
ราคาทองคำ 4 ต.ค 2564
+50 27,950.00 28,050.00 27,439.60 28,550.00 09:28:15
+50 28,000.00 28,100.00 27,500.24 28,600.00 12:32:29
-50 27,950.00 28,050.00 27,439.60 28,550.00 13:59:05
-50 27,900.00 28,000.00 27,394.12 28,500.00 15:45:40
ราคาทองคำ 2 ต.ค 2564
+50 27,900.00 28,000.00 27,394.12 28,500.00 09:10:19
ราคาทองคำ 1 ต.ค 2564
+250 27,900.00 28,000.00 27,394.12 28,500.00 09:25:55
-50 27,850.00 27,950.00 27,348.64 28,450.00 14:35:16

Notice: Undefined offset: 0 in /home/postfre2/domains/plazagold.com/public_html/wp-content/themes/wpdsign_plazagold.com/footer.php on line 8

Notice: Trying to get property of non-object in /home/postfre2/domains/plazagold.com/public_html/wp-content/themes/wpdsign_plazagold.com/footer.php on line 8
footer_gold
PLAZAGOLD

พลาซ่าโกลด์ เว็บราคาทอง ราคาทองคําวันนี้ ทองคําแท่ง ทองรูปพรรณ | ราคาทองย้อนหลัง | แหวนทอง Gold Price |

Follow us

Copyright ©2556-2559 PLAZAGOLD.com All rights reserved PLAZAGOLD ™