ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้...เช็คราคาทองคำ

ราคาทองย้อนหลัง 2555

ราคาทองย้อนหลัง 2555 หรือ ปี 2012
ปรับ +/- ทองคำแท่ง
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองคำแท่ง
96.5%
ขายบาทละ
ทองรูปพรรณ
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองรูปพรรณ
96.5%
ขายบาทละ
เวลา
ราคาทองคำ 29 ธ.ค 2555
-50 24,000.00 24,100.00 23,649.60 24,500.00 09:26:00
ราคาทองคำ 28 ธ.ค 2555
ไม่ปรับ 24,050.00 24,150.00 23,695.08 24,550.00 09:32:00
ราคาทองคำ 27 ธ.ค 2555
ไม่ปรับ 24,050.00 24,150.00 23,695.08 24,550.00 09:27:00
ราคาทองคำ 26 ธ.ค 2555
-100 24,000.00 24,100.00 23,649.60 24,500.00 09:33:00
+50 24,050.00 24,150.00 23,695.08 24,550.00 15:17:00
ราคาทองคำ 25 ธ.ค 2555
ไม่ปรับ 24,100.00 24,200.00 23,755.72 24,600.00 09:35:00
ราคาทองคำ 24 ธ.ค 2555
ไม่ปรับ 24,000.00 24,100.00 23,649.60 24,500.00 09:34:00
+50 24,050.00 24,150.00 23,695.08 24,550.00 13:48:00
+50 24,100.00 24,200.00 23,755.72 24,600.00 15:48:00
ราคาทองคำ 22 ธ.ค 2555
+100 24,000.00 24,100.00 23,649.60 24,500.00 09:26:00
ราคาทองคำ 21 ธ.ค 2555
-450 23,750.00 23,850.00 23,407.04 24,250.00 09:34:00
+50 23,800.00 23,900.00 23,452.52 24,300.00 09:57:00
+50 23,850.00 23,950.00 23,498.00 24,350.00 13:06:00
+50 23,900.00 24,000.00 23,558.64 24,400.00 15:52:00
ราคาทองคำ 20 ธ.ค 2555
-100 24,150.00 24,250.00 23,801.20 24,650.00 09:33:00
+50 24,200.00 24,300.00 23,846.68 24,700.00 13:43:00
ราคาทองคำ 19 ธ.ค 2555
-300 24,250.00 24,350.00 23,892.16 24,750.00 09:29:00
ราคาทองคำ 18 ธ.ค 2555
+100 24,550.00 24,650.00 24,195.36 25,050.00 09:36:00
ราคาทองคำ 17 ธ.ค 2555
-100 24,500.00 24,600.00 24,149.88 25,000.00 09:34:00
-50 24,450.00 24,550.00 24,089.24 24,950.00 12:38:00
ราคาทองคำ 15 ธ.ค 2555
ไม่ปรับ 24,600.00 24,700.00 24,240.84 25,100.00 09:26:00
ราคาทองคำ 14 ธ.ค 2555
ไม่ปรับ 24,600.00 24,700.00 24,240.84 25,100.00 09:28:00
-50 24,550.00 24,650.00 24,195.36 25,050.00 11:39:00
+50 24,600.00 24,700.00 24,240.84 25,100.00 13:24:00
ราคาทองคำ 13 ธ.ค 2555
-200 24,600.00 24,700.00 24,240.84 25,100.00 09:29:00
ราคาทองคำ 12 ธ.ค 2555
ไม่ปรับ 24,750.00 24,850.00 24,392.44 25,250.00 09:29:00
+50 24,800.00 24,900.00 24,437.92 25,300.00 15:37:00
ราคาทองคำ 11 ธ.ค 2555
+50 24,750.00 24,850.00 24,392.44 25,250.00 09:34:00
ราคาทองคำ 10 ธ.ค 2555
+50 24,700.00 24,800.00 24,346.96 25,200.00 09:27:00
ราคาทองคำ 8 ธ.ค 2555
+50 24,650.00 24,750.00 24,286.32 25,150.00 09:24:00
ราคาทองคำ 7 ธ.ค 2555
+100 24,650.00 24,750.00 24,286.32 25,150.00 09:23:00
-50 24,600.00 24,700.00 24,240.84 25,100.00 17:03:00
ราคาทองคำ 6 ธ.ค 2555
-150 24,550.00 24,650.00 24,195.36 25,050.00 09:34:00
-50 24,500.00 24,600.00 24,149.88 25,000.00 12:52:00
+50 24,550.00 24,650.00 24,195.36 25,050.00 16:08:00
ราคาทองคำ 4 ธ.ค 2555
-100 24,800.00 24,900.00 24,437.92 25,300.00 09:34:00
-50 24,750.00 24,850.00 24,392.44 25,250.00 11:55:00
-50 24,700.00 24,800.00 24,346.96 25,200.00 12:54:00
ราคาทองคำ 3 ธ.ค 2555
ไม่ปรับ 24,900.00 25,000.00 24,544.04 25,400.00 09:27:00
ราคาทองคำ 1 ธ.ค 2555
-150 24,900.00 25,000.00 24,544.04 25,400.00 09:26:00
ราคาทองคำ 30 พ.ย 2555
ไม่ปรับ 25,000.00 25,100.00 24,635.00 25,500.00 09:31:00
+50 25,050.00 25,150.00 24,680.48 25,550.00 13:06:00
ราคาทองคำ 29 พ.ย 2555
-200 25,000.00 25,100.00 24,635.00 25,500.00 09:28:00
-50 24,950.00 25,050.00 24,589.52 25,450.00 14:08:00
+50 25,000.00 25,100.00 24,635.00 25,500.00 15:39:00
ราคาทองคำ 28 พ.ย 2555
-100 25,200.00 25,300.00 24,832.08 25,700.00 09:32:00
ราคาทองคำ 27 พ.ย 2555
ไม่ปรับ 25,300.00 25,400.00 24,938.20 25,800.00 09:36:00
ราคาทองคำ 26 พ.ย 2555
ไม่ปรับ 25,300.00 25,400.00 24,938.20 25,800.00 09:31:00
ราคาทองคำ 24 พ.ย 2555
+200 25,300.00 25,400.00 24,938.20 25,800.00 09:18:00
ราคาทองคำ 23 พ.ย 2555
-50 25,050.00 25,150.00 24,680.48 25,550.00 09:27:00
+50 25,100.00 25,200.00 24,741.12 25,600.00 13:33:00
ราคาทองคำ 22 พ.ย 2555
+100 25,100.00 25,200.00 24,741.12 25,600.00 09:25:00
ราคาทองคำ 21 พ.ย 2555
-50 25,050.00 25,150.00 24,680.48 25,550.00 09:30:00
-50 25,000.00 25,100.00 24,635.00 25,500.00 11:09:00
ราคาทองคำ 20 พ.ย 2555
+150 25,100.00 25,200.00 24,741.12 25,600.00 09:25:00
ราคาทองคำ 19 พ.ย 2555
+100 24,950.00 25,050.00 24,589.52 25,450.00 09:30:00
ราคาทองคำ 17 พ.ย 2555
ไม่ปรับ 24,850.00 24,950.00 24,483.40 25,350.00 09:06:00
ราคาทองคำ 16 พ.ย 2555
-100 24,900.00 25,000.00 24,544.04 25,400.00 09:25:00
-50 24,850.00 24,950.00 24,483.40 25,350.00 16:17:00
ราคาทองคำ 15 พ.ย 2555
ไม่ปรับ 25,000.00 25,100.00 24,635.00 25,500.00 09:31:00
ราคาทองคำ 14 พ.ย 2555
+50 25,050.00 25,150.00 24,680.48 25,550.00 09:30:00
-50 25,000.00 25,100.00 24,635.00 25,500.00 16:11:00
ราคาทองคำ 13 พ.ย 2555
-150 24,950.00 25,050.00 24,589.52 25,450.00 09:33:00
+50 25,000.00 25,100.00 24,635.00 25,500.00 14:21:00
-50 24,950.00 25,050.00 24,589.52 25,450.00 15:15:00
+50 25,000.00 25,100.00 24,635.00 25,500.00 16:44:00
ราคาทองคำ 12 พ.ย 2555
ไม่ปรับ 25,050.00 25,150.00 24,680.48 25,550.00 09:30:00
+50 25,100.00 25,200.00 24,741.12 25,600.00 12:13:00
ราคาทองคำ 10 พ.ย 2555
-50 25,050.00 25,150.00 24,680.48 25,550.00 09:31:00
ราคาทองคำ 9 พ.ย 2555
+200 25,100.00 25,200.00 24,741.12 25,600.00 09:39:00
-50 25,050.00 25,150.00 24,680.48 25,550.00 14:34:00
+50 25,100.00 25,200.00 24,741.12 25,600.00 16:00:00
ราคาทองคำ 8 พ.ย 2555
ไม่ปรับ 24,950.00 25,050.00 24,589.52 25,450.00 09:36:00
-50 24,900.00 25,000.00 24,544.04 25,400.00 10:08:00
ราคาทองคำ 7 พ.ย 2555
+250 24,850.00 24,950.00 24,483.40 25,350.00 09:31:00
+50 24,900.00 25,000.00 24,544.04 25,400.00 09:53:00
+50 24,950.00 25,050.00 24,589.52 25,450.00 11:12:00
+50 25,000.00 25,100.00 24,635.00 25,500.00 14:43:00
-50 24,950.00 25,050.00 24,589.52 25,450.00 15:20:00
ราคาทองคำ 6 พ.ย 2555
+100 24,550.00 24,650.00 24,195.36 25,050.00 09:37:00
+50 24,600.00 24,700.00 24,240.84 25,100.00 17:10:00
ราคาทองคำ 5 พ.ย 2555
ไม่ปรับ 24,450.00 24,550.00 24,089.24 24,950.00 09:35:00
-50 24,400.00 24,500.00 24,043.76 24,900.00 15:06:00
+50 24,450.00 24,550.00 24,089.24 24,950.00 16:41:00
ราคาทองคำ 3 พ.ย 2555
-350 24,450.00 24,550.00 24,089.24 24,950.00 09:18:00
ราคาทองคำ 2 พ.ย 2555
-100 24,900.00 25,000.00 24,544.04 25,400.00 09:27:00
-50 24,850.00 24,950.00 24,483.40 25,350.00 12:06:00
-50 24,800.00 24,900.00 24,437.92 25,300.00 12:45:00
+50 24,850.00 24,950.00 24,483.40 25,350.00 13:21:00
-50 24,800.00 24,900.00 24,437.92 25,300.00 15:59:00
ราคาทองคำ 1 พ.ย 2555
+50 24,900.00 25,000.00 24,544.04 25,400.00 09:30:00
+50 24,950.00 25,050.00 24,589.52 25,450.00 10:17:00
+50 25,000.00 25,100.00 24,635.00 25,500.00 15:16:00

Notice: Undefined offset: 0 in /home/postfre2/domains/plazagold.com/public_html/wp-content/themes/wpdsign_plazagold.com/footer.php on line 8

Notice: Trying to get property of non-object in /home/postfre2/domains/plazagold.com/public_html/wp-content/themes/wpdsign_plazagold.com/footer.php on line 8
footer_gold
PLAZAGOLD

พลาซ่าโกลด์ เว็บราคาทอง ราคาทองคําวันนี้ ทองคําแท่ง ทองรูปพรรณ | ราคาทองย้อนหลัง | แหวนทอง Gold Price |

Follow us

Copyright ©2556-2559 PLAZAGOLD.com All rights reserved PLAZAGOLD ™